Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Ukinitev mobilnih paketov Deezer neomejeni, Džabest 3000 Deezer in Džabest 3000 Deezer za zmeri

30. 5. 2016

Obveščamo vas, da s 30. 6. 2016 ukinjamo mobilne pakete Deezer neomejeni, Džabest 3000 Deezer in Džabest 3000 Deezer za zmeri. Naročnikom, ki do omenjenega datuma teh paketov ne bodo zamenjali v druge mobilne pakete Telekoma Slovenije, bo paket spremenjen v paket z nižjo ceno, in sicer v mobilni paket Brezskrbni A, ki v mesečni naročnini 19,95 EUR vključuje neomejene pogovore in SMS-/MMS-sporočila v vsa slovenska omrežja ter ob vezavi z aparatom kar 2 GB interneta do 2 leti brezplačno. Za naročnike, ki imajo izbran tudi paket storitev SiOL in imajo naročen skupni račun, pa bo mesečna naročnina nižja za 2 EUR.

Storitev Deezer, ki je vključena v paketih, ki se ukinjajo, bodo lahko naročniki uporabljali še naprej le v primeru, da se bodo na storitev Deezer posebej naročili po 30. 6. 2016 oz. po menjavi paketa. Storitev Deezer lahko tako naročijo kot plačljivo opcijo z mesečno naročnino v višini 6,95 evra. Pri tem naročniki ohranijo vse nastavitve svojega uporabniškega računa Deezer (uporabniške podatke, sezname predvajanj, priljubljene skladbe in albume), če se na storitev naročijo z istim e-naslovom, kot so ga za dostop do Deezerja uporabljali do sedaj. Za naročilo opcije Deezer lahko naročniki po menjavi paketa pošljejo SMS s ključno besedo DEEZER na 1918 in sledijo navodilom v povratnem sporočilu.

Naročniki, ki se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave.

Ob tem imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbrati:

- da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa

- da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Dodatne informacije so na voljo na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni telefonski številki 080 8000 ali 041 700 700.