Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Spremembe za poslovne naročnike določenih širokopasovnih paketov Telekoma Slovenije

31. 1. 2017

Obveščamo vas, da bomo poslovnim naročnikom starejših paketov le-te spremenili v obstoječo ponudbo poslovnih paketov, ki uporabnikom omogočajo višje zadovoljstvo pri uporabi širokopasovnih storitev.

Spremembe pri širokopasovnih paketih:

• ADSL 2.048 / 384 kbit/s za pravne osebe

• ADSL 4.096 / 512 kbit/s za pravne osebe

• ADSL 1.024 / 256 kbit/s za pravne osebe

• Poslovni paket internet TK shema

• Poslovna telefonija in internet TK do 07-2011

• Paket DUO Podjetnik (RZ)

• Paket DUO Podjetnik

Naročnikom na paketih ADSL 2.048 / 384 kbit/s za pravne osebe, ADSL 4.096 / 512 kbit/s za pravne osebe, ADSL 1.024 / 256 kbit/s za pravne osebe in Poslovni paket internet TK shema bomo 2.3.2017 brezplačno spremenili navedeni paket v Osnovni poslovni paket z mesečno naročnino 32,95€/mesec.

Naročnikom na paketih Poslovna telefonija in internet TK do 07-2011, Paket DUO Podjetnik (RZ) in Paket DUO Podjetnik bomo 2.3.2017 brezplačno spremenili navedeni paket v Napredni poslovni paket z mesečno naročnino 38,95€/mesec.

Naročniki, ki se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, imajo v 30 dneh od objave sprememb pravico odstopiti od naročniške pogodbe za zgoraj navedene pakete v ukinjanju brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave.

Ob tem imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbrati:

- da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa

- da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Dodatne informacije so na voljo na www.telekom.si, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih telefonskih številkah 080 70 70 ali 041 700 700.