Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Spremembe za nekatere storitve Klicnega dostopa Telekoma Slovenije

31. 1. 2017

Obveščamo vas, da bomo s 2. 3. 2017 ukinili storitev Klicni dostop na paketih Družinski paket, Družinski paket SIN, SiOL paket 5 + 100, SiOL paket 5 + Nič.

Za uporabo e-pošte boste prejeli obrazec.

Več informacij o aktualnih paketih http://www.telekom.si/zasebni-uporabniki.

Naročniki, ki se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, imajo v 30 dneh od objave sprememb pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave.