Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Spremembe za naročnike paketov Gluhi in Gluhi Plus

30. 9. 2016

Obveščamo vas, da bomo 1. 11. 2016 vsem naročnikom paketov Gluhi in Gluhi Plus obstoječi paket spremenili v paket Gluhi A, ki omogoča višje zadovoljstvo pri uporabi mobilnih storitev. Paket Gluhi A z mesečno naročnino 14,95 EUR vključuje 15 GB vključenih podatkov, SMS-/MMS-sporočila in pogovori pa se obračunajo po porabi, vendar ne več kot 2 EUR na mesec. Več informacij o paketu Gluhi A.

Naročniki, ki se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave.

Ob tem imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbrati:

- da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa
- da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.