Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Obveščamo vas, da bomo naročnikom starejših paketov le-te spremenili v obstoječo ponudbo paketov, ki uporabnikom omogočajo brezskrbno komunikacijo in višje zadovoljstvo pri uporabi mobilnih in širokopasovnih storitev.

V nadaljevanju so podrobno predstavljene spremembe paketov.

1. Sprememba naročniškega paketa Neomejeni B in Poslovni Enostavni 2000 v naročniški paket Brezskrbni B

Obveščamo vas, da bomo 1. 10. 2016 obstoječim naročnikom Neomejeni B in Poslovni Enostavni 2000 paket brezplačno spremenili v paket Brezskrbni B. Ob spremembi na paket Brezskrbni B se osnovna mesečna naročnina vsem naročnikom zniža za 5 € z DDV in vključuje neomejene klice ter SMS/MMS sporočila v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije. Za prenos podatkov je v paketu Brezskrbnem B na voljo 10 GB in le ta se obračunava po porabi (0,01 € z DDV na MB) in nikoli več kot 5 €. Naročniki, ki se s spremembo v paket Brezskrbni B ne strinjate, imate do 30. 11. 2016 možnost opraviti brezplačno spremembo na naročniški paket, ki je bil v uporabi pred 1.10.2016. Spremembo opravite na prodajnem mestu Telekoma Slovenije ali s poslanim SMS-om, ki je omogočen le za naročnike paketa Neomejeni B. Le-ti pošljejo SMS z vsebino Neomejeni B na številko 1918. V primeru aktivacije dodatnih storitev na paketu Brezskrbni B se ob vrnitvi na stari paket obdržijo le, če je aktivacija omogočena na starem paketu.

Brezplačno smo vam omogočili tudi spremembo v katerikoli naročniški paket do 30. 11. 2016, in sicer iz redne ponudbe mobilnih paketov Telekoma Slovenije. V primeru, da opravite prehod na poljuben paket iz ponudbe mobilnih naročniških paketov Telekoma Slovenije, prehod nazaj na paket Neomejeni B ali Poslovni Enostavni 2000 ni več omogočen. Več informacij o paketu Brezskrbni B.

2. Sprememba naročniškega paketa Neomejeni D in Poslovni Neomejeni D v naročniški paket Brezskrbni C

Obveščamo vas, da bomo 1. 10. 2016 obstoječim naročnikom Neomejeni D in Poslovni Neomejeni D paket brezplačno spremenili v paket Brezskrbni C. Ob spremembi na paket Brezskrbni C se mesečna naročnina ne spremeni. Dodatno pa uporabniki ob nespremenjeni mesečni naročnini pridobijo še 15 GB prenosa podatkov in brezplačno opcijo EU zakup. To pomeni, da imajo vsak mesec v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije na voljo neomejene klice in SMS/ MMS sporočila ter 30 GB prenosa podatkov in v omrežjih držav EU neomejene klice in SMS sporočila ter dodatnih 1 GB prenosa podatkov. Prav tako naročniki ohranijo podrejena razmerja Druga številka (Druga številka – Brezskrbni), kot so jih imeli na paketih Neomejeni D oz. Poslovni Neomejeni D, pri čemer se naročnina pri Drugi številki – družina (na Neomejenem D) ne spremeni, pri Drugi številki – podjetni (na Poslovnem Neomejenem D) pa se naročnina zniža za 3 €. Naročniški paket Druga številka - Brezskrbni omogoča nakup mobitela iz akcijske ponudbe na podlagi pogojev enostavnih prodajnih akcij. Več o paketu Brezskrbni C.

Naročniki, ki se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave.

Ob tem imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbrati:

- da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa

- da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

3. Spremembe pri naročniških paketih Itak Paket, Enostavni 1000, Net 2 GB, Net neomejeni

Obveščamo vas, da bomo 1. 10. 2016 obstoječim naročnikom paketa Itak Paket spremenili naročniški paket v paket Hej, Enostavni 1000 v paket Enostavni B, Net 2 GB v paket Brezskrbni A in Net neomejeni v paket Brezskrbni B.

Naročniki Itak paketa z mesečno naročnino 8,95 €, ki ne vključuje nobenih količin, s spremembo v paket Hej pridobijo neomejene klice v omrežju Telekoma Slovenije, neomejene SMS/MMS-e in 250 enot, ki jih lahko porabijo za prenos podatkov ali klice v druga slovenska omrežja z mesečno naročnino 13,95€. Več o paketu Hej.

Naročniki paketa Enostavni 1000 s spremembo v paket Enostavni B ohranijo 1000 enot, ki jih lahko porabijo za klice, sporočila ali prenos podatkov, mesečna naročnina pa se jim zniža za 2 €. Več o paketu Enostavni B.

Naročniki paketa Net 2 GB s spremembo v paket Brezskrbni A pridobijo neomejene klice v vsa slovenska omrežja ter ohranijo neomejene SMS/MMS-e in 2 GB prenosa podatkov. Osnovna mesečna naročnina se spremeni iz 18,95 € na 19,95 €, prenos podatkov pa se obračuna po porabi, a ne več kot 2 €/mesec. Več o paketu Brezskrbni A.

Naročniki paketa Net neomejeni s spremembo v paket Brezskrbni B pridobijo neomejene klice v vsa slovenska omrežja ter ohranijo neomejene SMS/MMS-e in količina prenosa podatkov se jim spremeni iz 15GB na 10GB. Osnovna mesečna naročnina se spremeni iz 30,95 € na 19,95 €, prenos podatkov pa se obračuna po porabi a ne več kot 5 €/mesec. Več o paketu Brezskrbni B.

Naročniki, ki se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave.

Ob tem imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbrati:

- da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa

- da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

4. Spremembe pri širokopasovnih paketih: Družinski paket A, B in C in Trio Neomejeni

Naročniki družinskih paketov A, B in C z več kot dvema mobilnima razmerjema bodo prestavljeni na paket Modri Plus z dodatnimi podrejenimi drugimi številkami. Cena paketa je 69,95 EUR na mesec z vključeno eno mobilno številko in dodatnih 12,95 EUR za vsako dodano podrejeno drugo številko. Programske opcije v paketu Modri Plus ne bodo izbrane, lahko pa si jih stranke izberejo tako, da po spremembi paketa uredijo spremembe na Telekomovih centrih.

Naročniki družinskih paketov A, B in C z manj kot tremi mobilnimi razmerji bodo prestavljeni na paket Modri z dodatno podrejeno drugo številko. Cena paketa je 59,95 EUR na mesec z vključeno eno mobilno številko in dodatnih 12,95 EUR za dodano podrejeno drugo številko.

Naročniki družinskih paketov A brez televizije bodo prestavljeni na paket TopSolo z dodatnimi mobilnimi paketi Enostavni A. Cena paketa TopSolo je 29,95 EUR na mesec, cena paketa Enostavni A pa 11,95 EUR. Če pa oba paketa povežete v skupni račun pa paket Enostavni A, dobite že za 9,95 EUR.

Naročniki paketa Trio Neomejeni, ki imajo dodatno naročeno nadgradnjo programske sheme v Mega HD, bodo prestavljeni na paket TopTrio C (cena 56,95 EUR) z dodatkom za neomejene klice (doplačilo 3,05 EUR).

Naročniki paketa Trio Neomejeni na omrežju FTTH in xDSL z nadgradnjo internetne hitrosti na do 10 Mb/s, ki imajo dodatno naročeno nadgradnjo programske sheme v Standard, bodo prestavljeni na paket TopTrio B (cena 47,95 EUR) z dodatkom za neomejene klice (doplačilo 3,05 EUR).

Naročniki paketa Trio Neomejeni na omrežju xDSL s, ki imajo dodatno naročeno nadgradnjo programske sheme v Mega HD, bodo prestavljeni na paket TopTrio A (cena 35,95 EUR) z nadgradnjo sheme v Mega HD (doplačilo 14,80 EUR) z dodatkom za neomejene klice (doplačilo 3,05 EUR).

Naročniki paketa Trio Neomejeni na omrežju xDSL z nadgradnjo internetne hitrosti na do 4 Mb/s, ki imajo dodatno naročeno nadgradnjo programske sheme v Standard, bodo prestavljeni na paket TopTrio A (cena 35,95 EUR) z nadgradnjo sheme v Standard (doplačilo 7,50 EUR) z dodatkom za neomejene klice (doplačilo 3,05 EUR).

Naročniki paketa Trio Neomejeni na omrežju FTTH, ki nimajo naročene nadgradnje programske sheme, bodo prestavljeni na paket TopTrio A (cena 35,95 EUR) z nadgradnjo hitrosti interneta na 50/20 Mb/s (doplačilo 6,00 EUR) z dodatkom za neomejene klice (doplačilo 3,05 EUR).

Naročniki paketa Trio Neomejeni na omrežju xDSL, ki nimajo naročene nadgradnje programske sheme, bodo prestavljeni na paket TopTrio A (cena 35,95 EUR) z dodatkom za neomejene klice (doplačilo 3,05 EUR).

Naročniki, ki se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave.

Ob tem imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbrati:

- da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa

- da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.