Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Spremembe v ponudbi mobilnih storitev s 1. 11. 2019 in sprememba naročniških razmerij s storitvijo dostopa do interneta s 6. 11. 2019

27. 9. 2019

V Telekomu Slovenije si nenehno prizadevamo, da vam zagotavljamo najnaprednejše storitve, ob tem pa imamo dokazano najboljše omrežje v Sloveniji.

a) Sprememba mesečne naročnine

S 1. 11. 2019 bodo pričele veljati spremenjene cene nekaterih mobilnih naročniških paketov in mobilnih storitev Telekoma Slovenije. V oktobru 2019 lahko zato paket, ki se mu bo spremenila mesečna naročnina, brezplačno zamenjate za katerikoli drug paket iz naše redne ponudbe.

Mesečna naročnina bo ostala nespremenjena pri paketih Modri (Modri, Modri Plus, Modri Svet, Modri Net, Modri Domači, Modri poslovni paket), Enostavni poslovni paket, Premium poslovni paket, Enotni paket, Telemetrija ter pri podrejenih paketih Druga številka – Modri in Druga številka – Podjetni.

Mesečna naročnina ostalih mobilnih naročniških paketov in posameznih mobilnih storitev bo višja za 1 EUR (znesek z DDV).

Seznam mobilnih naročniških paketov in mobilnih storitev s spremenjeno ceno od 1. 11. 2019

b) Povečanje vključenih količin prenosa podatkov v državah območja EU-tarife in znižanje višine pribitka na GB prenosa podatkov, ko je politika poštene uporabe presežena (v nekaterih paketih)

Skladno z Uredbo EU se bo s 1. 11. 2019 pri nekaterih mobilnih paketih znižala višina pribitka za preneseni GB prenosa podatkov in povečala vključena količina prenosa podatkov v državah območja EU-tarife.

Pri nekaterih paketih se bo od 1. 11. 2019 dalje prenos podatkov, ki preseže politiko poštene uporabe, do porabe vseh zakupljenih količin obračunal z nižjim pribitkom, in sicer v višini 4,27 EUR za 1 GB prenosa podatkov (do 31. 10. 2019 znaša pribitek 5,49 EUR). Zneski vključujejo DDV.

Seznam mobilnih paketov, pri katerih se bo s 1. 11. 2019 povečala vključena količina prenosa podatkov v državah območja EU-tarife brez dodatnih stroškov

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in se z njimi ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

  • da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali
  • da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročniki so kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.

c) Sprememba naročniških razmerij s storitvijo dostopa do interneta

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS je sprejela Splošni akt o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanimi pravicami končnih uporabnikov, ki se nanaša na naročnike s sklenjenim naročniškim razmerjem s storitvijo dostopa do interneta. Skladno s tem sprejetim predpisom Telekom Slovenije s 6. 10. 2019 za nove naročnike, s 6. 11. 2019 pa za obstoječe naročnike uvaja novosti, ki se navezujejo na:

  • metodologijo merjenja tehnične kakovosti storitev dostopa do interneta,
  • postopke za ugotavljanje hitrosti dostopa do interneta,
  • enako obravnavo internetnega prometa in transparentno ponudbo v razmerju do naročnikov glede obsega, omejitev, vrste in kakovosti dostopa do interneta,
  • način sklepanja pogodb za dostop do storitev interneta ter s tem povezane pravice naročnikov,
  • pravila glede upravljanja in omejevanja prometa v okviru storitve dostopa do interneta.

Glede na navedeno se v Splošnih pogojih uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d., spreminja poglavje 11, ki opredeljuje dostop do odprtega interneta. Spreminja se tudi vsebina dokumenta Informacije o dostopu do odprtega interneta, in sicer tako za fiksno omrežje in fiksno lokacijo prek brezžičnega omrežja kot za mobilno omrežje. S 6. 10. 2019 bodo navedeni dokumenti na voljo na prodajnih in spletnih mestih Telekoma Slovenije (Info in obvestila, Sprememba pogojev) ter bodo predstavljali sestavni del naročniškega razmerja med Telekomom Slovenije in naročnikom s storitvijo dostopa do interneta.

Ker je sprememba potrebna zaradi uskladitve s sprejetim predpisom, končni uporabniki zaradi uveljavitve teh sprememb, če se z njimi ne strinjajo, nimajo pravice do odstopa od naročniške pogodbe brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja, brez pogodbene kazni in brez odpovednega roka.

Dodatne informacije so na voljo na www.telekom.si, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije ter na brezplačnih številkah 080 8000, 041 700 700 (slednja je brezplačna za uporabnike mobilnih storitev Telekoma Slovenije) in 080 70 70 (za poslovne uporabnike). V zvezi s spremembo naročniških razmerij s storitvijo dostopa do interneta bodo dodatne informacije na voljo od 6. 10. 2019 dalje.