Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Spremembe v paketih Brezskrbni A, Brezskrbni B in EU Brezskrbni z veljavnostjo 1. 12. 2016

26. 10. 2016

Obveščamo vas, da bomo 1. 12. 2016 obstoječim naročnikom paketov Brezskrbni A, Brezskrbni B in EU Brezskrbni omogočili brezplačno storitev Hitri internet LTE/4G 150/50, ki v omrežju LTE/4G Telekoma Slovenije omogoča hitrosti internetnega dostopa do 150 Mb/s v smeri k uporabniku in do 50 Mb/s v smeri k uporabniku. Obstoječim uporabnikom storitve Hitri internet LTE/4G 20/5 in Hitri internet LTE/4G PLUS bo storitev samodejno spremenjena v brezplačno storitev Hitri internet LTE/4G 150/50. Sprememba velja tudi za prenos podatkov nad vključeno količino – ko naročnik doseže zakupljeno porabo, se prenos podatkov po novem ustavi.
Naročniki, ki se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave.

Ob tem imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbrati:

  • da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa
  • da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh Telekoma Slovenije, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih telefonskih številkah 080 8000 in 041 700 700.