Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Spremembe pri Paketu 090

1. 5. 2014

Naročnikom Paketa 090 bomo s 1. 6. 2014 omogočili sprejem dohodnih 090 klicev v sosednjih državah (Hrvaška, Madžarska, Avstrija, Italija). V naročnino Paketa 090 bo vključenih 100 minut dohodnih klicev. Po porabi zakupljenih količin se dohodni klici zaračunajo po Ceniku gostovanja v tujini.

Naročniki Paketa 090, ki se s predlagano spremembo ne strinjate, imate do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Dodatne informacije so na voljo na www.telekom.si, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni telefonski številki 080 8000 ali 041 700 700.