Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Spremembe pri opciji HR-internet in pri opcijah za EU

1. 6. 2017

1. Spremembe pri opciji HR-internet
S 1. 7. 2017 postane opcija HR-internet del redne ponudbe in velja do preklica.

Spremeni se:

- količina zakupljenih podatkov s 3 GB na 20 GB;
- po porabi zakupljene količine se zaračunajo nadaljnje porabljene količine po pripadajočem paketu v skladu z EU-uredbo (se ne uveljavi princip pravične uporabe in se ne zniža hitrost prenosa podatkov);
- naročnina se zniža na 9,95 EUR z DDV.
Če naročniki po 1. 7. 2017 ne želijo več uporabljati opcije, jo je treba izključiti že v juniju. Za izklop se pošlje SMS s ključno besedo: HR INTERNET NE NA 1918.

2. Sprememba pri opcijah za EU

S 1. 7. 2017 prenehamo tržiti vse dodatne opcije (razen opcije EU-zakup), ki so namenjene izključno za uporabo v območju držav z EU-tarifo. Naročniki, ki imajo aktivnega katerega od teh zakupov, jih bodo lahko uporabljali še naprej, do preklica. Vsem naročnikom priporočamo, da preverijo, ali so ti zakupi zanje še ustrezni, in si, če opcije ne potrebujejo več, opcijo izključijo. Opcija EU-zakup se spremeni, in sicer se po novem po porabi zakupljene količine 1 GB za prenos podatkov prenos podatkov ne zaustavi, temveč zaračunava po ceniku pripadajočega paketa.

Naročniki, ki se z zgoraj navedenimi spremembami pod točko 1. in 2. ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave.