Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Spremembe pogojev s 15. 7. 2017

14. 7. 2017

Zaradi večje razumljivosti in nadaljnjega poenostavljanja naše ponudbe postopoma spreminjamo nekatera poimenovanja v okviru naših fiksnih storitev, zato posledično urejamo besedilo tudi v različnih posebnih pogojih. V tej fazi smo prilagodili besedilo v Pogojih nakupa blaga in storitev ter v Pogojih uporabe spletnih mest in mobilnih aplikacij Telekoma Slovenije.

1. Sprememba Pogojev nakupa blaga in storitev

Poleg novega poimenovanja se navedeni pogoji dopolnijo še v delu, ki se nanaša na postopek upravljanja s storitvami prek Spletnih mest in mobilnih aplikacij, možnosti naročil prek klicnega centra z opredelitvijo nakupov pod posebnimi pogoji in izbris načina plačila, ki ni več možen z dodanim novim načinom plačila.
Hkrati so izvedene tudi posodobitve v posebnih ločenih dokumentih, vezanih na določila, ki urejajo medsebojne pravice in obveznosti pri nakupu blaga in storitev, tudi na daljavo in zunaj poslovnih prostorov v sklopu E-trgovine. Postopek nakupa blaga in storitev se spreminja v Pravila nakupa blaga in storitev.
Postopek nakupa blaga in storitev v E-trgovini se spreminja v Dodatna določila nakupa blaga in storitev v E-trgovini, ki je objavljen na spletnih straneh E-trgovine.

Pogoji nakupa blaga in storitev

2. Sprememba Pogojev uporabe spletnih mest in mobilnih aplikacij Telekoma Slovenije

Poleg novega poimenovanja se navedeni pogoji dopolnijo še v delu, ki se nanaša na prijavo v Moj Telekom in dostop do naročniških razmerij. Poleg kode Telekom ID za dostop do razmerij je po novem na voljo možnost hitre registracije v Moj Telekom in dodelitev pravic za dostop s strani drugega naročnika.

Pogoji uporabe spletnih mest in mobilnih aplikacij Telekoma Slovenije

Če se naročniki, na katere se nanaša sprememba v točkah 1 in 2, s spremenjenimi pogoji ne strinjajo, lahko do 16. 8. 2017 odstopijo od naročniške pogodbe, in sicer brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti, ki izhajajo iz nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave.

Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:
1. da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa
2. da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, in plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Dodatne informacije so na voljo na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni telefonski številki 080 8000 ali 041 700 700.