Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Spremembe obračuna klicev za naročnike Mobitel

1. 9. 2013

Za naročnike storitev Mobitel s 1. 10. 2013 začne veljati nov obračunski interval klicev 60/60, kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna minuta pogovora. Nov obračunski interval bo veljal za obračun pogovorov v Sloveniji, in sicer za vse naročnike storitev Mobitel, razen za naročnike paketov Džabest 250, Džabest 2000, Džabest 3000 in Itak Džabest. Za Mobiuporabnike ostaja obračunski interval nespremenjen. Pri pogovorih na številke v omrežju Mobitel se s 1. 10. 2013 ukinja nočna tarifa. Tako se bodo po novem klici, opravljeni v omrežju Mobitel od polnoči do pete ure zjutraj, v vseh naročniških paketih obračunavali po redni tarifi izbranega naročniškega paketa. Naročnikom svetujemo uporabo storitve Večerni in vikend pogovori. Naročniki, ki se s predlagano spremembo ne strinjajo, imajo v 30 dneh po objavi pravico odstopiti od naročniške pogodbe. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle/neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika.