Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sprememba zaračunavanja mobilnega prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije

3. 5. 2017

Sprememba zaračunavanja mobilnega prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije Obveščamo vas, da bomo z dnem 3. 6. 2017 :

uvedli možnost zakupa novih storitev mobilnega prenosa podatkov in istočasno ukinili ali zamenjali obstoječe storitve. Več v priloženem dokumentu
spremenili ceno paketnega prenosa podatkov pri določenih paketih. Paketi, katerim se spreminjajo cene so zabeleženi v priloženem dokumentu

Naročniki, ki se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave.

Dodatne informacije so na voljo na na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih telefonskih številkah 080 8000 ali 041 700 700.