Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Vsem uporabnikom Itak paketov (izjema so paketi Džabest 250 za zmeri, Džabest 2000 za zmeri in Džabest 3000 Deezer za zmeri, Džabest Na polno za zmeri), ki do dopolnjenega 31. rojstnega dne sami ne bodo uredili spremembe Itak paketa v drug izbrani naročniški paket za storitve Mobitel, se bo od 1. 2. 2016 naprej izbrani paket Itak spremenil v paket Brezskrbni. Takšna sprememba naročniškega paketa Itak je brezplačna. Podrobnosti v zvezi s spremembami Itak paketov so na voljo na www.telekom.si (Navodila za sklenitev naročniškega razmerja Itak), v Telekomovih centrih ali na brezplačni številki 080 8000 ali 041 700 700.

Naročniki, ki se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika.