Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sprememba Splošnih in Posebnih pogojev družbe

1. 12. 2016

Sprememba Splošnih in Posebnih pogojev družbe Z dnem 1.1.2017 pričnejo veljati spremenjeni Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d. d., in nekateri Posebni pogoji družbe:

  • Posebni pogoji uporabe fiksnih elektronskih komunikacijskih storitev (staro ime - Posebni pogoji za širokopasovne storitve SiOL in dostop do storitev),
  • Posebni pogoji za upravljanje IT storitve,
  • Posebni pogoji za uporabo storitve Priporočila,
  • Posebni pogoji za storitev Varen dom.

1. V Splošnih pogojih uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d. d. se spreminja:

  • Poglavje 11 (dodane točke 11.3 do 11.7.2) zaradi uveljavitve Uredbe (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 11. 2015, o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji.
  • Poglavje 3, dopolnitev v točki 3.9 in 3.10 se nanaša na upravljanje finančnih tveganj.
  • Poglavje 5, dopolnitev v točki 5.13 se nanaša na upravljanje finančnih tveganj.
  • Poglavje 6, dodana točka 6.25, ki se nanaša na upravljanje finančnih tveganj.

Če se naročniki, na katere se sprememba nanaša, s spremenjenimi pogoji ne strinjajo, lahko do 31.12.2016 odstopijo od naročniške pogodbe in sicer brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, vendar navedeno ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na pogodbeno dogovorjene obveznosti, ki so jih naročniki kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni izpolniti (npr. naročniki so kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave). Ob tem imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbrati:

  • da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa
  • da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

2. V zgoraj navedenih Posebnih pogojih, ki urejajo vsebino naročniškega razmerja med družbo in končnimi uporabniki ter v objavah na spletnih in prodajnih mestih družbe Telekom Slovenije, d.d., se uskladijo poimenovanja blaga in storitev, v skladu z izvedbo konsolidacije blagovnih znamk družbe Telekom Slovenije, d.d.

Ker uskladitev poimenovanja oz. izrazoslovja ne vpliva na pravice in obveznosti, določene v naročniški pogodbi, končni uporabniki zaradi uveljavitve teh sprememb, če se z njimi ne strinjajo, nimajo pravice do odstopa od naročniške pogodbe brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja, brez pogodbene kazni in brez odpovednega roka.

Vsebina navedenih Splošnih in Posebnih pogojev je dostopna na povezavah:

Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d.

Posebni pogoji uporabe fiksnih elektronskih komunikacijskih storitev

Posebni pogoji za upravljanje IT storitve

Posebni pogoji za uporabo storitve

Priporočila Posebni pogoji za storitev Varen dom

Dodatne informacije so na voljo na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni telefonski številki 080 8000 ali 041 700 700.