Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Sprememba Prodajne ponudbe Družinskih paketov

30. 10. 2014

1. 12. 2014 bo pričela veljati spremenjena prodajna ponudba Družinskih paketov. Spremembe prodajne ponudbe se nanašajo na primere prekinitev naročniškega razmerja za storitve Mobitel z nosilno telefonsko številko z naročniškim paketom Družinski paket in sicer:

Če naročnik Družinskega paketa prekine naročniško razmerje za storitve Mobitel z nosilno telefonsko številko z naročniškim paketom Družinski paket, se naročniku naročniški paket na vseh preostalih naročniških razmerjih za storitve Mobitel, na katerih ima naročnik vključen naročniški paket Družinski paket, spremeni v naročniški paket Neomejeni A. Opomba: Če je naročnik Družinskega paketa samostojni podjetnik (poslovni naročnik) in prekine naročniško razmerje za storitve Mobitel z nosilno telefonsko številko z naročniškim paketom Družinski paket, se naročniku naročniški paket Družinski paket na vseh preostalih naročniških razmerjih za storitve Mobitel, na katerih je naročnik vključil naročniški paket Družinski paket, spremeni v naročniški paket Poslovni Enostavni 2000. Ostale storitve Telekom Slovenije (storitve SiOL) v okviru Družinskega paketa ostanejo nespremenjene.

Naročniki Družinskih paketov, ki se s predlagano spremembo ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Več informacij o ponudbi Telekoma Slovenije vam je na voljo na spletni strani www.telekom.si in na brezplačnih številkah 080 8000 ter 041 700 700, kjer vam bodo v pomoč svetovalci Centra za pomoč uporabnikom. Za dodatne informacije lahko obiščete tudi Telekomov center v Sloveniji.

Spremenjena prodajna ponudba Družinski paketi