Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sprememba postavk na računu Telekoma Slovenije

4. 3. 2016

Zaradi uskladitve z Zakonom o DDV in z e-računom e-Sloga bodo določene postavke na računih za storitve Telekoma Slovenije spremenjene, in sicer bo znesek »Skupaj vrednost računa« tako kot do sedaj vključeval vrednosti davčnih osnov, davkov in neobdavčenih postavk, medtem ko bodo po novem postavke »Obroki« in »Posojila« iz tega zneska izvzete in bodo upoštevane le v končnem znesku za plačilo. Navedena sprememba postavk ne vpliva na končni znesek za plačilo računa.

Novost je tudi, da uporabnikom računa z zneskom za plačilo do 49 centov ni treba plačati, tak račun pa vseeno prejmejo, tako da so redno seznanjeni z odplačanimi obroki oziroma s prejetimi posojili. Uporabniki, ki bodo tak račun prejeli, bodo na to, da računa ni treba plačati, opozorjeni s pisnim obvestilom:

Na računu za fizične osebe bo čez prečrtani obrazec UPN dodano besedilo »Računa ni treba plačati«. Na računu za pravne osebe bo tik pod zneskom »SKUPAJ – obveznost za plačilo« dodano besedilo »Računa ni treba plačati«. Pri računih, ki se plačujejo prek direktne obremenitve, plačilo ne bo izvedeno, na računu, ki ga prejme uporabnik, pa bo napisano, da ga ni treba plačati.

Navedene spremembe veljajo za račune za storitve Telekoma Slovenije, izdane od marca 2016 dalje.