Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sprememba Pogojev za storitev Infranet

7. 10. 2016

Obveščamo vas, da bomo z dnem 7. 10.2016 spremenili Pogoje za storitev Infranet. Ti pogoji pričnejo veljati 7.10.2016 za nove naročnike oz. 7.11.2016 za obstoječe naročnike. S tem dnem prenehajo veljati Pogoji za storitev Infranet z dne 1. 10. 2013.

Vsebina navedenih pogodbenih pogojev (sprememba točk 3.1 in 3.2) je dostopna na prodajnih mestih Telekoma Slovenije ter na spletni strani http://www.telekom.si/info-in-obvestila.

Naročniki, ki se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave.

Ob tem imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbrati:
- da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa
- da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Pogoji za storitev Infranet.

Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh Telekoma Slovenije, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni telefonski številki 080 8000 ali 041 700 700.