Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sprememba pogojev uporabe elektronskih komunikacijskih storitev

20. 2. 2023

V Telekomu Slovenije zagotavljamo najsodobnejše komunikacijske storitve in rešitve ter načrtno vlagamo v modernizacijo in razvoj omrežja, da našim uporabnikom omogočamo najboljšo uporabniško izkušnjo tako v domačem omrežju kot tujini. Zagotavljamo tudi skladnost poslovanja s spremembami zakonodaje, zato s 26. 3. 2023 uvajamo več sprememb Splošnih pogojev uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljevanju: SPU).

1. Možnost uskladitve cen elektronskih komunikacijskih storitev z letno stopnjo rasti cen

Telekom Slovenije je v luči spremenjenih tržnih razmer ter z namenom nadaljnjega zagotavljanja najsodobnejših komunikacijskih storitev in ohranjanja odlične uporabniške izkušnje kot novost pri svojem poslovanju primoran vključiti v SPU določbo o možnosti usklajevanja cen elektronskih komunikacijskih storitev z letno stopnjo rasti cen. Telekom Slovenije v dosedanjem poslovanju cen svojih storitev ni spreminjal z letno stopnjo rasti. Na podlagi novih določb bomo v Telekomu Slovenije, kot opredeljeno v nadaljevanju, enkrat letno, najkasneje do 1. maja, lahko uskladili cene storitev z letno stopnjo rasti cen, ki jo javno objavlja Statistični urad Republike Slovenije.

V Telekomu Slovenije se lahko v primeru pozitivne letne stopnje rasti, ki presega dva odstotka, odločimo, ali bomo cene dejansko povišali, v primeru znižanja letne stopnje rasti cen za več kot dva odstotka pa bomo cene morali uskladiti, razen če jih predhodno nismo povišali z letno stopnjo rasti cen. Ob uveljavitvi sprememb SPU imajo naročniki pravico odstopa od pogodbe, kot izhaja iz pravnega pouka v nadaljevanju. Ob morebitnih usklajevanjih cen z letno stopnjo rasti cen naročniki ne bodo imeli pravice odstopa od pogodbe.

Možnost uskladitve cen elektronskih komunikacijskih storitev z letno stopnjo rasti cen izhaja iz točke 3.8 do 3.13 SPU.

V letu 2023 uveljavljanja možnosti uskladitve cen z letno stopnjo rasti cen ne predvidevamo.

2. Spremembe glede spreminjanja pogojev naročniške pogodbe

Telekom Slovenije zaradi uskladitve pogojev poslovanja z določbami novega Zakona o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju: ZEKom-2) in želje po zagotavljanju prijaznejše uporabniške izkušnje prilagaja nekatere določbe SPU, ki urejajo postopek sprememb pogojev naročniške pogodbe. Telekom Slovenije z določbami ZEKom-2 usklajuje rok za možnost odstopa od pogodbe v primeru nestrinjanja s spremembami pogojev naročniške pogodbe s 30 na 60 dni od prejema obvestila, preoblikuje in dodatno pojasnjuje možnosti sprememb bistvenih pogojev naročniške pogodbe, vključno z razlogi za spremembo cen, ter jasneje določa načine obveščanja o spremembah.

Kot izhaja iz pravnega pouka v nadaljevanju, imajo naročniki ob uveljavitvi sprememb SPU pravico odstopa od pogodbe, prav tako bodo imeli naročniki možnost odstopa od pogodbe tudi v vseh primerih prihodnjih bistvenih sprememb naročniške pogodbe, vključno z morebitnimi spremembami cen elektronskih komunikacijskih storitev (te določbe so že bile opredeljene v SPU).

Spremembe pogojev naročniške pogodbe izhajajo iz točke 2.14 do 2.19 in točke 9.6 SPU.

3. Sprememba pri pošiljanju računov za storitve Telekoma Slovenije

V skladu z določili ZEKom-2 je primarni način pošiljanja računov v elektronski obliki, razen če naročnik zahteva račun v papirni obliki. Naročniki, ki ste pogodbeno izbrali kot način pošiljanja računov papirno obliko, boste le-to ohranili še naprej. Če želite način prejemanja računov spremeniti, to lahko uredite v Mojem Telekomu, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije ali nas pokličete na brezplačno številko 080 8000.

Spremembe pošiljanja računov za storitve Telekoma Slovenije izhajajo iz točke 6.9 SPU.

4. Dopolnitev obvestila o uvedbi enotnega limita porabe pri storitvah z dodano vrednostjo

Naročnike mobilnih in fiksnih storitev smo skladno z zakonodajo o uvedbi enotnega limita obvestili 25. 8. 2022 na www.telekom.si/info-in-obvestila ter prek izbranega kanala obveščanja. V nadaljevanju objavljamo dopolnitev obvestila.

Najvišji limit posamezne transakcije je 50 evrov z DDV, skupna vrednost vseh transakcij pa 250 evrov z DDV na mesec. Višine limita uporabnik sam ne more spreminjati. Zaradi zamika pri obračunu storitev lahko pride do situacije, da se ob dosegu limita 250 evrov z DDV na mesec storitev z dodano vrednostjo ne prekine takoj, temveč pride do prekinitve šele takrat, ko se v sistemu zabeleži, da je limit presežen. Posledično se uporabniku za opravljeno storitev z dodano vrednostjo zaračuna tudi znesek, ki je višji od limita skupne vrednosti vseh transakcij (250 evrov z DDV na mesec). Ne glede na tako določen limit je uporabnik dolžan poravnati vse nastale stroške uporabe storitev. Telekom Slovenije iz navedenih razlogov za preseganje limita ne odgovarja.

Spremembe uvedbe enotnega limita porabe pri storitvah z dodano vrednostjo izhajajo iz točke 8.8 SPU.

Vse navedene spremembe pod točko 1, 2, 3 in 4 so dostopne na:

https://ts.si/spu-cistopis-2-23
https://ts.si/spu-spremembe-2-23

Pravni pouk:

Naročniki, na katere se navedene spremembe pod točko 1, 2, 3 in 4 nanašajo in se z njimi ne strinjajo, imajo pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od naročniške pogodbe brez plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov (na primer stroškov prekinitve naročniškega razmerja oziroma drugih administrativnih stroškov, pogodbenih kazni, zneskov prejetih ugodnosti ali drugih dogovorjenih nadomestil), razen zapadlih in neplačanih obveznosti. Na primer: Naročnik je kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžan plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme oz. drugega blaga po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.

Naročniki so v primeru odstopa od naročniške pogodbe dolžni plačati nadomestilo za terminalsko opremo, ki so jo prejeli po akcijski ceni in jo obdržali. Če se odločijo, da bodo Telekomu Slovenije vrnili terminalsko opremo, jo lahko vrnejo v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ob upoštevanju njene normalne rabe. V tem primeru bodo zanjo plačali uporabnino za čas uporabe, Telekom Slovenije pa jim bo vrnil kupnino.

Dodatne informacije so na voljo na www.telekom.si, prodajnih mestih Telekoma Slovenije in brezplačni številki 080 8000.

5. Spremembe Pogojev uporabe storitve VALÚ Moneta

Vezano na spremembe SPU in uskladitve pogojev poslovanja z določbami Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) Telekom Slovenije s 26. 4. 2023 uvaja več sprememb Pogojev uporabe storitve VALÚ Moneta, in sicer:

opredelitev načina obveščanja o nameravani spremembi pogojev in njihovih sestavnih delov ter možnosti odpovedi pogodbe;
opredelitev minimalne starosti za uporabo storitve VALÚ Moneta;
uvedba možnosti uskladitve cen storitve VALÚ Moneta z letno stopnjo rasti cen;
uvedba možnosti spremembe cen storitve VALÚ Moneta iz naslova tehničnih, finančnih in tržnih razlogov ali razlogov zaradi sprememb storitev, ki povzročijo neravnotežje v pravicah in obveznostih pogodbenih strank.

Spremembe izhajajo iz točk 1.6., 1.10., 2.7., 3.1., 4.1., 4.8. do 4.10., 4.28. do 4.33. in točke 13.3. pogojev uporabe storitve VALÚ Moneta.

Podrobnosti so dostopne na:

https://ts.si/valu-cistopis-2-23
https://ts.si/valu-spremembe-2-23

Pravni pouk:

Naročniki oziroma uporabniki storitve VALÚ Moneta, na katere se navedene spremembe pod točko 5 nanašajo in z njimi ne soglašajo oziroma jih zavrnejo, imajo pravico, da z učinkom kadarkoli do datuma, ko bi se začela sprememba uporabljati, brez plačila nadomestil odpovejo pogodbo za storitev VALÚ Moneta.

Šteje se, da naročnik oziroma uporabnik storitve VALÚ Moneta soglaša s spremembami, če do dneva pred pričetkom veljavnosti sprememb ne obvesti Telekoma Slovenije, da predloga sprememb ne sprejema.