Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sprememba pogojev pri paketu Skupni mobilni zakup

1. 6. 2016

Telekom Slovenije je 15. 4. 2016 prenehal tržiti paket Poslovni Enostavni 2000. Če v paketu Skupni mobilni zakup ostane samo eno naročniško razmerje, bo to od 1. 7. 2016 naprej spremenjeno v paket Brezskrbni B.

Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh Telekoma Slovenije, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni telefonski številki 080 8000 ali 041 700 700.

Naročniki, ki se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika.