Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sprememba Pogojev poslovanja z Moneto in Pogojev uporabe storitve Moneta

13. 1. 2017

Zaradi uskladitve z določbami Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS) in Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma-ZPPDFT- 1 z dnem 15.1.2017 pričnejo veljati spremenjeni Pogoji poslovanja z Moneto ter Pogoji uporabe storitve Moneta z dnem 15.1.2017 za nove naročnike, z dnem 15.3.2017 pa za obstoječe naročnike.

Vsebina navedenih pogojev je dostopna na povezavi:

Pogoji poslovanja z Moneto

Pogoji uporabe storitve Moneta

Uporabniki storitve Moneta, ki se s spremembami ne strinjajo, lahko storitev deaktivirajo ali odpovedo do uveljavitve sprememb.

Dodatne informacije so na voljo na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni telefonski številki 080 8000 ali 041 700 700.

V Pogojih poslovanja z Moneto se spreminja:

Poglavje 1, dopolnitev v uvodnih določbah (točke 1.1 do 1.4.) ter v točki 1.5. vezano na četrti odstavek 74. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih se s Pogodbo o plačevanju z Moneto v celoti izključi uporaba določb iz 2. podpoglavja 5. poglavja navedenega zakona, razen določb 5. oddelka 2. podpoglavja.
Poglavje 1, točka 1.8. se naziv kartica Moneta zamenja z plačilni instrument Moneta.
Poglavje 4, dopolnitev v točki 4.1, 4.2, 4.6 in 4.29 se nanaša na dodatna pojasnila o plačilnih transakcijah.
Poglavje 5, dodano v celoti in se nanaša na pritožbe, reklamacije in reševanje sporov.
Poglavje 6, dodano v celoti in se nanaša na obdelavo osebnih in drugih podatkov.

V Pogojih uporabe storitve Moneta se spreminja:

Poglavje 2, točka 2.6 se naziv kartica Moneta zamenja z plačilni instrument Moneta.
Poglavje 4, točka 4.7 dopolnitev v zvezi z informacijami o možnosti in pravici uporabnikov do vpogleda v transakcije z Moneto.
Poglavje 4, točka 4.11 dopolnitev z informacijami o postopkih za spremembo limita.
Poglavje 5 in 8, dodatna pojasnila glede odgovornosti ponudnika plačilnih storitev za neodobreno, neizvršeno in nepravilno izvršeno plačilno transakcijo.
Poglavje 5, dopolnitev v točkah od 5.7 do 5.9, ki se nanaša nanašajo na informacije glede roka izvršitve plačilne transakcije.
Poglavje 8, dopolnitev v točki 8.1. z kontaktnimi podatki za obveščanje o izgubi, kraji ali zlorabi plačilnega instrumenta.
Poglavje 8, dopolnitev v točkah od 8.9. do 8.13, ki se nanašajo na informacije o povračilu plačilnih transakcij.
Poglavje 10, dopolnitev v točki 10.4, ki se nanaša na informacije za plačila v tuji valuti.

Poglavje 12, dodane točke 12.1 do 12.3, ki se nanašajo na informacije o pridobivanju podatkov uporabnikov.