Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sprememba pogojev ob prekinitvi paketa Modri in Družinskega bonusa

1. 5. 2016

Telekom Slovenije je 15. 4. 2016 prenehal tržiti pakete Neomejeni C, Poslovni Neomejeni C in Neomejeni A. Uporabniki, ki prekinejo naročniško razmerje za paket Modri ali Modri plus, pri tem pa obdržijo mobilno naročniško razmerje, bo le-to od 1. 6. spremenjeno v paket Brezskrbni B, medtem ko se bo naročniško razmerje Druga številka - Modri spremenila v paket Druga številka – Brezskrbni. V primeru, da naročnik prekine nosilno naročniško razmerje Družinskega bonusa, pa se le-to spremeni v paket Brezskrbni A. Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh Telekoma Slovenije, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni telefonski številki 080 8000 ali 041 700 700.

Naročniki, ki se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika.