Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sprememba pogojev ob prekinitvi nosilnega mobilnega naročniškega razmerja v paketih Modri, Skupni mobilni zakup, Družinski bonus, Najin D, Internet Itak in paketih z Drugo številko ali SIM 2

31. 8. 2017

V Telekomu Slovenije s 1. 9. 2017 uvajamo nove mobilne naročniške pakete Dostopni. V skladu s prenovo ponudbe so v nadaljevanju navedene spremembe:

  • Naročnikom, ki prekinejo naročniško razmerje s paketi Modri, Modri Plus, Modri Net, Modri poslovni paket ali Premium poslovni paket, pri tem pa obdržijo mobilno naročniško razmerje, bo le-to od 1. 10. 2017 spremenjeno v paket Dostopni A. Naročniško razmerje Druga številka – Modri ali Druga številka – Podjetni bo spremenjeno v paket Druga številka – Brezskrbni.
  • Naročnikom, ki prekinejo nosilno naročniško razmerje s paketi Družinski bonus, Skupni mobilni zakup, Najin D, paketi z Drugo številko, SIM 2 in s paketom Internet Itak, pa se podrejeno naročniško razmerje s 1. 10. 2017 spremeni v paket Dostopni A.

Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh Telekoma Slovenije, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih telefonskih številkah 080 8000 ali 041 700 700.
Naročniki, ki se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika.