Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sprememba pogojev ob prekinitvi nosilnega mobilnega naročniškega razmerja oziroma fiksnega priključka na izbranih paketih od 19. aprila 2019 dalje ter uvedba novega primerljivega mobilnega paketa za naročnike paketa Doma

19. 3. 2019

V Telekomu Slovenije z 19. 3. 2019 uvajamo nove naročniške pakete, in sicer nove mobilne pakete z imenom Naj ter nove fiksne pakete z imenom NEO. V skladu s tem se spremenijo tudi pogoji uporabe storitev za naročnike, ki prekinejo nosilno mobilno naročniško razmerje ali fiksni priključek, ob tem pa pri Telekomu Slovenije še naprej uporabljajo določene storitve. Navedene spremembe tako veljajo pri paketih Modri, Modri Plus, Modri Net, Modri Domači, Modri Plus, Modri poslovni, Premium poslovni, Enostavni poslovni, Skupni mobilni zakup, Družinski bonus, Najin D, Za dva, paketih z Drugo številko, SIM 2 in Avtotelefon. Ob tem smo uvedli tudi nov primerljiv mobilni paket za naročnike paketa Doma.

V nadaljevanju podajamo podrobnejše spremembe, ki iz tega sledijo:

  • Naročnikom, ki prekinejo naročniško razmerje s paketi Modri, Modri Plus, Modri Net, Modri Svet, Modri Domači, Modri poslovni paket, Premium poslovni paket ali Enostavni poslovni paket, pri tem pa obdržijo mobilno naročniško razmerje, bo le-to od 19. 4. 2019 dalje spremenjeno v mobilni paket Naj B. Naročniški paket Druga številka – Modri bo naročnikom, ki so zasebni uporabniki, spremenjen v paket Druga številka – Naj, naročnikom, ki so fizične osebe s poslovno dejavnostjo, s. p. ali pravne osebe, pa v paket Druga številka – Naj poslovni.
  • Naročnikom, ki prekinejo naročniško razmerje s paketi Modri, Modri Plus, Modri Net, Modri Svet ali Modri Domači, pri tem pa obdržijo fiksno naročniško razmerje, bo le-to od 19. 4. 2019 dalje spremenjeno v fiksni paket Trio C; naročniki pa lahko izberejo tudi drug fiksni paket.
  • Naročnikom, ki prekinejo naročniško razmerje s paketom Modri poslovni paket, pri tem pa obdržijo fiksno naročniško razmerje, bo le-to od 19. 4. 2019 dalje spremenjeno v fiksni paket Napredni poslovni.
  • Naročnikom, ki prekinejo naročniško razmerje s paketom Premium poslovni paket, pri tem pa obdržijo fiksno naročniško razmerje, bo le-to od 19. 4. 2019 dalje spremenjeno v fiksni paket Napredni poslovni.
  • Naročnikom, ki prekinejo naročniško razmerje s paketom Enostavni poslovni paket, pri tem pa obdržijo fiksno naročniško razmerje, bo le-to od 19. 4. 2019 dalje spremenjeno v fiksni paket Osnovni poslovni.
  • Naročnikom, ki prekinejo nosilno naročniško razmerje s paketi Družinski bonus, Skupni mobilni zakup, Najin D, Za dva, paketi z Drugo številko, SIM 2 ali Avtotelefon, se bo podrejeno naročniško razmerje oziroma drugo razmerje paketa Za dva od 19. 4. 2019 dalje spremenilo v paket Naj B.
  • Naročnikom paketa Doma z alternativno tarifo za gostovanje bo od 19. 4. 2019 dalje omogočen brezplačen prehod na mobilni paket Naj B kot primerljiv mobilni paket z regulirano tarifo za gostovanje, kar storijo s ključno besedo NAJ B, ki jo v sporočilu SMS pošljejo na številko 1917.

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in se z njimi ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.
Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

  • da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali
  • da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročniki so kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.
Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh Telekoma Slovenije, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih številkah 080 8000, 041 700 700 (slednja je brezplačna za uporabnike mobilnih storitev Telekoma Slovenije) in 080 70 70 (za poslovne uporabnike).