Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sprememba območij in nekaterih cen pri gostovanju v tujini

30. 4. 2016

S 1. 6. 2016 spremenimo območja gostovanja v tujini in sicer:

Združili bomo Območje 1 in Območje 2 v enotno Območje 2
Država Švica bo prešla iz Območja 3 v Območje 2

V Območju 2 bomo spremenili cene in sicer bo novi veljavni cenik:

Območje 2:

Vrsta klicaCena
Odhodni klic v Slovenijo2,6500 €/minuto1
Odhodni klic v EU2,6500 €/minuto1
Odhodni klic v ostale države2,6500 €/minuto1
Dohodni klic1,600 €/minuto2
Paketni prenos podatkov1,0000 €/100 kB3 4
Poslano sporočilo SMS0,5500 €/SMS

Razvrstitev držav v območju 2: Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Kosovo, Makedonija, Srbija, Švica.

1 Za odhodne klice velja 60-sekundni interval (60/60). V tujini je cena za klic na posebne ( npr. toll-free, pomoč na cesti,…), komercialne in premijske številke 6,10 EUR z DDV na minuto, ne glede na to, kakšna je cena za takšen klic za uporabnike nacionalnih operaterjev v gostujoči državi (npr. klic na brezplačno številko v Italiji je za »domačega« italijanskega uporabnika brezplačen, naši uporabniki pa takšen klic plačajo po ceniku). Odhodni Videoklici se zaračunavajo po enakih cenah kot odhodni govorni klici v tujini. Pri nekaterih operaterjih v ZDA se v primeru, da zveza ni vzpostavljena, zaračuna čas zvonenja po ceniku za odhodne klice

2 V državah je interval dohodnih klicev 60-sekundni (60/60). Sprejeti videoklici v tujini se zaračunavajo po enakih cenah kot sprejeti govorni klici v tujini

3Obračunski interval je 100 kB.

4V omrežjih operaterjev m:tel (Bosna in Hercegovina), Telekom Srbija (Srbija) in T-Mobile (Črna gora) se paketni prenos podatkov GPRS zaračunava po 0,40 EUR/100kB (cena je navedena z upoštevanim 60-odstotnim popustom).

Dodatne informacije so na voljo na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni telefonski številki 041 700 700.

Naročniki storitev mobilne telefonije Telekoma Slovenije, ki se s spremembo ne strinjajo, imajo do 31. 5. 2016 pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika.