Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sprememba naročniških razmerij glede storitev dostopa do interneta

4. 10. 2019

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS je sprejela Splošni akt o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov, ki se navezuje na Uredbo (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta.

Skladno z navedenima predpisoma Telekom Slovenije s 6. 10. 2019 za nove naročnike, s 6. 11. 2019 pa za obstoječe naročnike opredeljuje vsebine, ki se navezujejo na:

  • metodologijo merjenja tehnične kakovosti storitev dostopa do interneta,
  • postopke za ugotavljanje hitrosti dostopa do interneta,
  • pravila, ki zagotavljajo enako obravnavo internetnega prometa in transparentnost ponudnikov v razmerju do naročnikov glede obsega, omejitev, vrste in kakovosti dostopa do interneta,
  • način sklepanja pogodb za dostop do storitev interneta ter s tem povezane pravice naročnikov,
  • pravila glede upravljanja in omejevanja prometa v okviru storitve dostopa do interneta.

Glede na navedeno se v Splošnih pogojih uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d., spreminja poglavje 11, ki opredeljuje dostop do odprtega interneta. Spreminja se tudi vsebina dokumenta Informacije o dostopu do odprtega interneta, in sicer tako za fiksno omrežje in fiksno lokacijo prek brezžičnega omrežja kot za mobilno omrežje. Navedeni dokumenti so z dnem uveljavitve sprememb na voljo na prodajnih in spletnih mestih Telekoma Slovenije (zavihki: Info in obvestila, Sprememba pogojev) ter bodo predstavljali sestavni del naročniškega razmerja med Telekomom Slovenije in naročnikom storitev dostopa do interneta.

Vsebina navedenih Splošnih pogojev in Informacij je dostopna na povezavah:
Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d.
Informacije o dostopu do odprtega interneta - fiksno omrežje in fiksne lokacije
Informacije o dostopu do odprtega interneta - mobilno omrežje

Ker je sprememba potrebna zaradi uskladitve z veljavnima predpisoma, končni uporabniki zaradi uveljavitve teh sprememb, če se z njimi ne strinjajo, nimajo pravice do odstopa od naročniške pogodbe brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja, brez pogodbene kazni in brez odpovednega roka.

Dodatne informacije so vam na voljo na www.telekom.si, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih številkah 080 8000 (zasebni uporabniki fiksnih storitev), 080 70 70 (poslovni uporabniki).