Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sprememba cenika posebnih številk 1188 in 1180

17. 7. 2020

Obveščamo vas, da s 1. 8. 2020 stopijo v veljavo spremenjene cene na klic. Nove cene znašajo:

1188 (informacije o telefonskih naročnikih v Sloveniji)prva minuta​1,2756 €​
vsaka nadaljnja minuta ​​0,7790 €
1180 (informacije o telefonskih naročnikih izven Slovenije)​enkratno​1,2756 €​

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in se z njimi ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

  • da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali
  • da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem je bilo izročeno, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Pravico do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjen obveznosti naročnika. Na primer: naročniki so kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni plačati račune za opravljane storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.

Še naprej se bomo trudili, da vam bomo zagotavljali najboljšo komunikacijsko izkušnjo, saj neprestano vlagamo v razvoj in kakovost komunikacij.

Dodatne informacije so vam na voljo na spletnih straneh Telekoma Slovenije, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih številkah 080 70 70 za poslovne uporabnike.