Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Sprememba cene programske opcije Voyo

16. 9. 2015

S 15. 11. 2015 se naročnikom, ki so programsko opcijo Voyo naročili pred 15. 11. 2014, spremeni cena te programske opcije iz 5 € v 7 €.

Uporabniki, ki se ne strinjajo s predlagano spremembo, imajo kadarkoli pravico odstopiti od naročniškega razmerja na programsko opcijo Voyo, brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve te opcije in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniškega razmerja na programsko opcijo ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika.

Dodatne informacije so na voljo na www.telekom.si, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni telefonski številki 080 800 ali 041 700 700.