Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sprememba cen in načina obračunavanja mobilnih storitev v državah z veljavnostjo EU-tarife

1. 4. 2016

V skladu z Uredbo (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (OJ L 310/1 z dne 26.11.2015) bomo s 1. 5. 2016 spremenili cene in način obračunavanja mobilnih telekomunikacijskih storitev v gostovanju v državah z veljavnostjo EU tarife: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper – grški del, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Francoska Gvajana, Gibraltar, Grčija, Guadeloupe, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Martinique, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, V. Britanija in S. Irska, Vatikan.

Obračun posameznih storitev, opravljenih v območju EU, bo po novem odvisen od domače maloprodajne cene, torej cene storitev, ki jih uporabnik opravi v Sloveniji. Storitve bomo obračunali po domači ceni in pribitku za EU, pri čemer končna cena ne bo višja od sedaj veljavnih cen za območje EU (tj. 0,2318 EUR/min za odhodni klic v države EU, 0,0732 EUR/SMS in 0,2440 EUR/MB). Pribitki za EU bodo: 0,061 EUR/min za odhodni klic v države EU, 0,0244 EUR za SMS in 0,061 EUR/MB.

Cena dohodnih klicev, sprejetih v EU, se zniža iz 0,061 EUR/min na 0,01391 EUR/min.

Cene odhodnih klicev v države izven območja EU in klicev na posebne, komercialne in premijske številke ostanejo nespremenjene.

Od 1. 5. 2016 bodo zakupljene enote v Sloveniji (minute, sporočila, MB) veljale tudi za območje EU. Tako bo uporabnik zakupljene enote lahko porabljal tudi v območju EU, pri čemer se bo obračunal le pribitek v višini 0,061 EUR/min za odhodni klic v države EU, 0,0244 EUR za SMS in 0,061 EUR/MB za prenos podatkov. Po porabljenih enotah se bodo storitve v EU obračunavale po polnih cenah, navedenih zgoraj (domača cena in pribitek).

Cene storitev v EU bodo torej odvisne od vašega naročniškega paketa, zato je za lažje razumevanje podanih nekaj primerov.

Paket Enostavni 100 vsebuje 100 enot, ki jih uporabniki lahko porabijo za odhodne klice v vsa slovenska omrežja, sporočila SMS/MMS ali MB prenosa podatkov. Od 1.5.2016 bodo te enote lahko porabljali tudi za storitve v EU (odhodne klice v države EU, sporočila SMS/MMS ali MB), pri čemer se bodo do porabljenih 100 enot obračunali le navedeni pribitki, nad zakupljenimi enotami pa se bodo storitve zaračunale v celoti:

Enostavni 100domača cena nad vključenimi količinamiEU cena (pribitek za vključene količine)EU cena nad vključenimi količinami
odhodni klici (na minuto)0,21 €0,0610 €0,2318 €
sporočila (na SMS)0,21 €0,0244 €0,0732 €
prenos podatkov GPRS (na MB)0,16 €0,0610 €0,2210 €

Dohodni klici niso vključeni v zakupljenih 100 enotah, zato se bodo vsi klici, sprejeti v območju EU, obračunali po ceni 0,01391 EUR/min.

Paket Neomejeni A vsebuje neomejene odhodne klice v vsa slovenska omrežja in sporočila SMS/MMS. Od 1.5.2016 se bodo uporabnikom tega paketa za odhodne klice in sporočila SMS/MMS v EU obračunali le EU pribitki, GPRS prenos podatkov pa se bo obračunal v celoti:

Neomejeni Adomača cenaEU cena (pribitek za vključene količine)EU cena nad vključenimi količinami
odhodni klici (na minuto)/0,0610 €/
sporočila (na SMS)/0,0244 €/
prenos podatkov GPRS (na MB)0,16 €/0,2210 €

Dohodni klici niso vključeni v paket Neomejeni A, zato se bodo vsi klici, sprejeti v območju EU, obračunali po ceni 0,01391 EUR/min.

 

Paket Brezskrbni vsebuje neomejene odhodne klice v vsa slovenska omrežja in sporočila SMS/MMS, GPRS prenos podatkov pa se obračuna po ceniku, vendar ne več kot 5 € mesečno. Od 1.5.2016 se bodo uporabnikom tega paketa za odhodne klice, sporočila SMS/MMS in GPRS prenos podatkov v EU obračunali le EU pribitki:

Brezskrbnidomača cenaEU cena
odhodni klici (na minuto)/0,0610 €
sporočila (na SMS)/0,0244 €
prenos podatkov GPRS (na MB)0,01 €
ne več kot 5 €
0,0610 €

Dohodni klici niso vključeni v paket Brezskrbni, zato se bodo vsi klici, sprejeti v območju EU, obračunali po ceni 0,01391 EUR/min.

 

Naročniški paketi z omejenim dnevnim plačilom za storitve v EU (plačilo po porabi, a ne več kot 2,90 € na dan), ki so Neomejeni C, Neomejeni D, Poslovni Neomejeni C, Poslovni Neomejeni D, Paket 2015, EU Neomejeni: od 1. 5. 2016 se bodo uporabnikom teh paketov za odhodne klice, sporočila SMS/MMS in GPRS prenos podatkov v EU obračunali le EU pribitki, a ne več kot 2,90 € na dan. V EU porabljeni MB prenosa podatkov se ne bodo odštevali od zakupljene količine v Sloveniji, princip pravične uporabe v EU pa ostaja nespremenjen (po porabljenem 1 GB na dan v EU se uporabnika obvesti in hitrost prenosa podatkov se omeji na 64 kB/s).

Uporabniki Mobi:

Za uporabnike Mobi velja za gostovanje v državah z EU tarifo naslednji cenik:

odhodni klic v države z EU tarifo 0,2318 EUR/min
dohodni klic po ceni 0,01391 EUR/min
poslani SMS 0,0732 EUR/SMS
prenos podatkov 0,2440 EUR/MB

Morebitne domače zakupljene enote bodo uporabniki Mobi lahko porabili tudi v državah z EU tarifo, pri čemer se jim bo za vsako porabljeno enoto zaračunal EU pribitek, za katerega mora uporabnik zagotoviti ustrezno dobroimetje na računu Mobi. EU pribitki so: 0,061 EUR/min za klic v države EU, 0,0244 EUR za SMS in 0,061 EUR/MB. Po porabi enot se storitve obračunavajo po rednem ceniku.

Vse navedene cene vključujejo DDV.