Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Sprememba cen fiksnih širokopasovnih paketov

30. 1. 2017

Obveščamo vas, da bo Telekom Slovenije zaradi spremenjenih pogojev na trgu s 1. 3. 2017 spremenil cene fiksnih širokopasovnih paketov, ki vključujejo storitev televizije (SiOL TV in storitve televizije na drugih tehnologijah). Cene navedenih paketov se bodo povišale za 2 EUR mesečno, cene paketov Modri pa za 3 EUR mesečno. Cena kabelske televizije kot dodatka za naročnike paketov s samostojnim internetom, paketov s samostojno televizijo in poslovnih paketov se poviša na 9,90 EUR mesečno. Na 14 evrov mesečno se poviša cena naročnine na storitev Kabelsko distribucijske storitve I. Cene samostojne kabelske TV, naročnine na Kabelsko distribucijske storitve II. ter samostojne kabelske TV z univerzalno telefonijo se ne spremenijo. Cena kabelske TV kot dodatka za naročnike paketov Trio in paketov Modri se zniža na 6 EUR mesečno. Spremembe veljajo za storitve v omrežju Telekoma Slovenije in na odprtih širokopasovnih omrežjih - OŠO. Vse cene vključujejo DDV.

Naročniki navedenih storitev Telekoma Slovenije, ki se s spremembami ne strinjajo, imajo v 30 dneh od objave sprememb pravico odstopiti od naročniške pogodbe, v kolikor pogodba vsebuje omenjene storitve, brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika (tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa akcijskih izdelkov in terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave). Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

1. da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa

2. da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Dodatne informacije so na voljo na www.telekom.si, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih telefonskih številkah 080 8000 ali 041 700 700.