Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Samoregulacijski kodeks o nadomestilih

2. 4. 2014

Kodeks o nadomestilih so 20. marca 2014 podpisali predstavniki osmih operaterjev (Amis, d.o.o., Debitel, d.d., Izi mobil, d.d., Si.mobil, d.d.,Telekom Slovenije, d.d.,Telemach, d.o.o., Tušmobil, d.o.o., in T-2, d.o.o.) ter zastopnik Združenja kabelskih operaterjev Slovenije. Kodeks o nadomestilih je rezultat skupnega dela operaterjev in usklajevanja z Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS), s Svetom za elektronske komunikacije (SEK) in z Zvezo potrošnikov Slovenije (ZPS), pri pripravi pa je sodelovalo tudi Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Namen Kodeksa o nadomestilih je uporabnikom omogočiti hitrejše in učinkovitejše reševanje pritožb ter jim hkrati ponuditi ustreznejši sistem nadomestil v primeru nedelovanja in slabšega delovanja storitev. Kodeks o nadomestilih uporabnikom ponuja bolj pregledne pogoje za pridobitev nadomestil zaradi nedelovanja ali slabšega delovanja javnih komunikacijskih storitev.

Telekom Slovenije bo v roku treh (3) mesecev od podpisa Kodeksa o nadomestilih določila Splošnih pogojev uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d. (SPU), uskladil tako, da bodo vsebovali najmanj standarde zagotavljanja kakovosti javnih komunikacijskih storitev in način določanja nadomestil za nedelovanje ali slabše delovanje storitev, kot jih določa Kodeks o nadomestilih. Spremenjeni SPU zaradi uskladitve z določbami Kodeksa o nadomestilih bodo objavljeni najkasneje v roku treh (3) mesecev oziroma najkasneje do 20. 6. 2014 na spletnem naslovu www.telekom.si ter na prodajnih mestih Telekoma Slovenije, d.d.

Celotno besedilo Kodeksa je na voljo na spletni strani. Končni uporabniki lahko, če ocenijo, da Telekom Slovenije, d.d., kot podpisnik Kodeksa krši določila Kodeksa, posredujejo poziv k odpravi kršitev na e-naslov info@telekom.si.