Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Zaračunavanje pribitkov za opravljene storitve v državah območja EU-tarife

1. 1. 2023

Uporabnikom omogočamo uporabo mobilnih storitev v državah območja EU-tarife po pogojih in cenah kot doma ter v skladu s pogoji posameznega naročniškega paketa.

V skladu z določili Uredbe EU in Posebnimi pogoji uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev je uporaba reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja po veljavnih domačih maloprodajnih cenah namenjena uporabnikom, ki so v obdobju zadnjih štirih mesecev manj kot polovico storitev uporabljali v drugih omrežjih EU-tarife in so bili manj kot polovico časa prijavljeni v drugih omrežjih EU-tarife. Za dan prijave v domače omrežje se šteje vsak dan, ko se uporabnik iz tujega znova prijavi v domače omrežje.

POMEMBNO

Vsi, ki ste v zadnjih 4 mesecih več kot polovico opravljenega prometa opravili v državah območja EU-tarife in bili hkrati več kot polovico časa prijavljeni v omrežjih operaterjev držav območja EU-tarife, boste v skladu s 4. poglavjem Posebnih pogojev uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev (Uporaba storitev v omrežjih operaterjev z EU-tarifo) na to opozorjeni prek SMS-sporočila. Če v 14 dneh od opozorila ne boste spremenili vzorca uporabe (v pretežno domačo uporabo), vam bomo skladno z zgoraj navedenimi pogoji za vso nadaljnjo uporabo reguliranih maloprodajnih storitev v omrežjih operaterjev držav območja EU-tarife zaračunali pribitke v skladu s cenikom. Pribitki se bodo zaračunavali, dokler ne boste spremenili vzorca uporabe v pretežno domačo uporabo. Naročniku se v primeru naročniškega paketa s podrejenim razmerjem (Druga številka, SIM 2 …) ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev na katerikoli številki (nosilni ali podrejeni) pričnejo zaračunavati pribitki tako pri nosilnem kot tudi pri vseh podrejenih naročniških razmerjih. To velja, dokler številka, ki izpolnjuje pogoje, ne spremeni vzorca uporabe v pretežno domačo uporabo.

Cenik pribitkov

Odhodni klic iz držav območja EU-tarife v države območja EU-tarife (tudi v Slovenijo)
0,0268 EUR/minuto
Dohodni klic
0,0088 EUR/minuto
SMS
0,0049 EUR/SMS
Prenos podatkov
2,19 EUR/GB

Opombe