Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Prenehanje veljavnosti nekaterih pogojev in njihova nadomestitev s prodajnimi ponudbami

14. 1. 2014

Obveščamo vas, da z dnem 15. 1. 2014 prenehajo veljati nekateri pogoji. Nadomestijo jih prodajne ponudbe, ki so objavljene na http://www.telekom.si/pomoc-in-podpora/dokumenti/prodajne-ponudbe.

Pogoji za opravljanje storitve Glasovna pošta se nadomestijo z dokumentom Prodajna ponudba za Glasovno pošto;
Veljavnost: od 15. 1. 2014 Številka ponudbe: 120.1.
Pogoji uporabe storitve Uvertura in Poslovna uvertura se nadomestijo z dokumentom Prodajna ponudba za storitev Uvertura in Poslovna uvertura; Veljavnost: od 15. 1. 2014 Številka ponudbe: 119. 1
Pogoji uporabe lokacijskih storitev v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije se nadomestijo z dokumentom Prodajna ponudba lokacijskih storitev v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije; Veljavnost: od 15. 1. 2014 Številka ponudbe: 118. 1
Pogoji uporabe Glasovne info postaje se nadomestijo z dokumentom Prodajna ponudba za storitev Glasovna postaja; Veljavnost: od 15. 1. 2014 Številka ponudbe: 117. 1
Pogoji za uporabo storitve e-faks se nadomestijo z dokumentom Prodajna ponudba za storitev e-faks; Veljavnost: od 15. 1. 2014 Številka ponudbe: 116. 1
Pogoji za uporabo storitve M:sporočanje se nadomestijo z dokumentom Prodajna ponudba uporaba storitve M:sporočanje; Veljavnost: od 15. 1. 2014 Številka ponudbe: 115. 1
Pogoji uporabe storitve Komunikator se nadomestijo z dokumentom Prodajna ponudba za storitev Komunikator; Veljavnost: od 15. 1. 2014 Številka ponudbe: 114. 1
Pogoji programa Itak Flike se nadomestijo z dokumentom Prodajna ponudba programa Itak Flike; Veljavnost: od 15. 1. 2014 Številka ponudbe: 113. 1
Pogoji paketa Družinski bonus se nadomestijo z dokumentom Prodajna ponudba naročniškega paketa Družinski bonus; Veljavnost: od 15. 1. 2014 Številka ponudbe: 112. 1
Pogoji uporabe ugodnosti Moje tri številke, vklopa ali spremembe ugodnosti Moje tri številke prek SMS-zahteve se nadomestijo z dokumentom Prodajna ponudba ugodnosti Moje tri številke; Veljavnost: od 15. 1. 2014 Številka ponudbe: 111. 1
Pogoji uporabe Mega Povezani se nadomestijo z dokumentom Prodajna ponudba naročniškega paketa Mega povezani; Veljavnost: od 15. 1. 2014 Številka ponudbe: 110. 1
Pogoji uporabe ponudbe Družinska vez se nadomestijo z dokumentom Prodajna ponudba Družinska vez; Veljavnost: od 15. 1. 2014 Številka ponudbe: 109. 1
Pogoji M Povsod 090 se nadomestijo z dokumentom Prodajna ponudba za storitev M:Povsod 090; Veljavnost: od 15. 1. 2014 Številka ponudbe: 108. 1
Pogoji uporabe spletne aplikacije Glasovni kontakt se nadomestijo z dokumentom Prodajna ponudba za storitev Glasovni kontakt; Veljavnost: od 15. 1. 2014 Številka ponudbe: 107. 1
Pogoji uporabe spletne aplikacije Multimedijski klicni center se nadomestijo z dokumentom Prodajna ponudba za uporabe spletne aplikacije Multimedijski klicni center; Veljavnost: od 15. 1. 2014 Številka ponudbe: 106. 1
Pogoji uporabe storitve Pošlji SMS se nadomestijo z dokumentom Prodajna ponudba storitve Pošlji SMS; Veljavnost: od 15. 1. 2014 Številka ponudbe: 105. 1
Pogoji uporabe storitve SIM 2 se nadomestijo z dokumentom Prodajna ponudba naročniškega paketa SIM 2; Veljavnost: od 15. 1. 2014 Številka ponudbe: 104. 1
Pogoji uporabe storitve Video na zahtevo se nadomestijo z dokumentom Prodajna ponudba Video na zahtevo; Veljavnost: od 15. 1. 2014 Številka ponudbe: 101. 1
Pogoji storitve DGPS se nadomestijo z dokumentom Prodajna ponudba za storitve DGPS; Veljavnost: od 15. 1. 2014 Številka ponudbe: 103. 1
Pogoji uporabe storitve Avtotelefon se nadomestijo z dokumentom Prodajna ponudba naročniškega paketa Avtotelefon; Veljavnost: od 15. 1. 2014 Številka ponudbe: 102. 1
Pogoji uporabe spletnega mesta TViN se nadomestijo z dokumentom Prodajna ponudba uporabe spletnega mesta TvIN; ; Veljavnost: od 15. 1. 2014 Številka ponudbe: 100. 1

Pogoji za pridobitev SMS donacije se z dnem 15. 1. 2014 nadomestijo z Navodilom za pridobitev SMS donacije. Navodilo je objavljeno na http://www.telekom.si/poslovni-uporabniki/poslovne-resitve/premijske-storitve/sms-donacije

Z dnem 15. 1. 2014 prenehajo veljati:

Pogoji uporabe storitve aplikacijska trgovina M:market,
Pogoji uporabe Mobipaketa s storitvijo Bonus polnjenje,
Posebni pogoji za opravljanje storitev navideznega zasebnega omrežja prek omrežja Telekoma Slovenije, d.d.

Za naročnike, ki do dne prenehanja veljavnosti posameznih pogojev sklenejo naročniško pogodbo v skladu s temi pogoji, se pogoji uporabljajo dalje.

Prenehanje veljavnosti navedenih pogojev ne vpliva na pravice in obveznosti, določene v naročniški pogodbi. Pogoji iz točke 1 so namreč nadomeščeni s prodajnimi ponudbami oziroma drugimi sestavnimi deli naročniških pogodb; pogoji iz točke 2 pa se za naročnike, ki do dne prenehanja veljavnosti posameznih pogojev sklenejo naročniško pogodbo v skladu s temi pogoji, uporabljajo dalje. Iz tega razloga zaradi navedene spremembe končni uporabniki nimajo pravice do odstopa od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, kot določa drugi odstavek 129. člena ZEKom-1.