Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Prenehanje delovanja TV-komunikatorjev Sagem s 1. 12. 2019

15. 10. 2019

TV-komunikatorji Sagem bodo zaradi nekompatibilnosti z novimi tehnologijami 1. 12. 2019 prenehali delovati. Če TV-komunikator Sagem še vedno uporabljate, vas vabimo, da ga brezplačno zamenjate z novim. Obstoječega lahko prinesete v katerikoli Telekomov center, kjer vam ga bomo zamenjali z novim najemnim TV-komunikatorjem. Nov komunikator lahko naročite tudi na brezplačni telefonski številki 080 8000.

Več informacij o prenehanju delovanja in menjavah vam je na voljo tudi na spletni strani http://ts.si/naroci-komunikator.

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in se z njimi ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

  • da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali
  • da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročniki so kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.

Dodatne informacije so vam na voljo na spletnih straneh Telekoma Slovenije, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih številkah 080 8000 in 080 70 70 za poslovne uporabnike.