Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Prenehanje delovanja storitev Integral in Integral Poslovni

1. 12. 2017

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da bomo z dnem 15. 1. 2018 storitvi Integral in Integral Poslovni ukinili.

Svetujemo vam, da za dostop do elektronske pošte uporabite odjemalec za elektronsko pošto, ki je na voljo v trgovini Google Play, in si tako zagotovite mobilni dostop do vaše elektronske pošte tudi v prihodnje.

Aplikacija Integral bo na vašem telefonu z dnem ukinitve storitve še vedno aktivna, tako da bodo podatki še vedno na voljo. Sinhronizacija podatkov s poštnim strežnikom pa ne bo delovala. Da se izognete težavam, vas prosimo, da si sinhronizacijo svojega poštnega računa uredite še pred izklopom storitve na vaši novi aplikaciji.

V primeru težav nas lahko pokličete na našo brezplačno številko + 38641700700 ali nam pišete na elektronski naslov info@telekom.si.

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in se z njimi ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire: 1. da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali 2. da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročniki so kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja. Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh Telekoma Slovenije, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in brezplačnih telefonskih številkah 080 8000 in 041 700 700.

Prijazen pozdrav, Telekom Slovenije, d.d.