Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Prejem računov

15. 1. 2019

V določbah Splošnih pogojev uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d., ki urejajo razmerja med Telekomom Slovenije in naročnikom ter drugimi uporabniki elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, je v točki 6.21. navedeno sledeče: »Če naročnik v petnajstih (15) dneh po zaključku obračunskega obdobja ne prejme računa, je o tem dolžan obvestiti Telekom Slovenije. Če tega ne stori, se šteje, da je izdani račun prejel petnajsti (15) dan po izdaji računa.«

Obveščamo vas, da to določilo ne velja za naročnike, ki so potrošniki.

Točko 6.21 v omenjenih pogojih bomo glede na to obvestilo prilagodili v čim krajšem možnem času; sprememba pa velja že z dnem objave tega obvestila.