Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Pravica uporabnikov do ugovora in spora

2. 11. 2015

Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljevanju: SPU), ki urejajo razmerja med Telekomom Slovenije in uporabniki elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, v 7. poglavju opredeljuje pravico uporabnikov do ugovora zoper odločitev ali ravnanje Telekoma Slovenije. V zvezi s tem vas obveščamo, da ne glede na vsebino točke 7.7. SPU, ki je pomotoma napačna, za vse uporabnike velja določba Zakona o elektronskih komunikacijskih storitvah, ki določa:

»Če Telekom Slovenije o ugovoru naročnika/uporabnika ne odloči v petnajstih (15) dneh po prejemu ugovora, lahko naročnik/uporabnik v tridesetih (30) dneh po vložitvi ugovora vloži predlog za rešitev spora pred agencijo.«

Telekom Slovenije bo navedeno točko SPU uskladil z določbami zakonodaje, o spremembi SPU pa boste uporabniki naknadno obveščeni z neposrednimi obvestili na računih za obračunsko obdobje november 2015, ki jih boste prejeli v pričetku meseca decembra 2015, ter z obvestili na spletnih in prodajnih mestih Telekoma Slovenije.