Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Popravek objave z dne 14. 5. 2017

1. 6. 2017

Za uporabo nad s PPU določeno količino prenosa podatkov do porabe vseh zakupljenih količin se obračuna pribitek v višini 0,0094 EUR* na 1 Mb (cena z DDV). Po porabi celotne zakupljene količine se prenos podatkov obračuna po ceniku posameznega paketa.

*Glede pravilnega pretvarjanja regulirane veleprodajne cene za prenos podatkov, ki je določena v Gb, je Evropska komisija na sestanku BEREC delovne skupine 24. 5. 2017 podala obrazložitev, da pri predmetni ceni 1 Gb predstavlja 1000 Mb, kot to izhaja iz 17. Recitala Uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 531/2012 glede pravil za veleprodajne trge gostovanja. Predmetna veleprodajna cena 7,7 EUR/Gb tako znaša 0,0077 EUR/Mb, ki se uporablja kot referenčna cena (trenutno veljavna cena je 0,05 EUR/Mb). Pretvarjanje navedene referenčne cene v kb zaradi binarnega sistema (pretvornik 1024) privede do cene 0.00000751953125 EUR/kb, morebiten preračun v EUR/Gb pa bi v istem sistemu privedel do cene 7,8848 EUR/Gb. Na podlagi navedenega je AKOS operaterje pozval, da v obračunskih sistemih ustrezno uredijo ceno za kb (0.00000751953125 EUR/kb) in pri cenovnem pretvarjanju iz Mb v kb upoštevajo pretvornik 1024.