Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Odstranitev določenih programov iz vseh programskih shem

26. 1. 2016

Obveščamo vas, da bomo z 29. 2. 2016 iz vseh programskih shem odstranili programe i-Concert TV HD, FightBox HD, DocuBox HD, FashionBox HD, Erox HD in Eroxxx HD.

Če se naročniki s spremenjenimi pogoji ne strinjajo, lahko do 29. 2. 2016 odstopijo od naročniške pogodbe in sicer brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, vendar navedeno ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na pogodbeno dogovorjene obveznosti, ki so jih naročniki kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni izpolniti (npr. naročniki so kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave). Ob tem imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbrati:

  • da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa
  • da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Poleg tega, vas obveščam še, da smo na programsko mesto 655 dodali radio Štajerski val.