Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obveznost poplačila prejetih ugodnosti v primeru prenehanja naročniškega razmerja z vezavo

23. 9. 2015

Obveščamo vas, da s 23. 10. 2015 v prodajne ponudbe Storitev SiOL in paketa Modri z veljavnostjo od 5. 3. 2015 do 15.11. 2015 dodajamo besedilo, ki določa obveznosti naročnikov v primeru predčasne prekinitve naročniškega razmerja s strani naročnikov oz. iz krivdnih razlogov na strani naročnika, ko je naročnik koristil Popust ob sklenitvi naročniškega razmerja z vezavo naročniškega razmerja in/ali Akcijsko ponudbo vzpostavitve priključka in namestitve opreme:

''Naročnik soglaša, da v primeru, da bo naročnik enostransko prekinil naročniško razmerje ali bo naročniško razmerje prekinjeno iz krivdnih razlogov na strani naročnika pred iztekom vezave naročniškega razmerja, Telekom Slovenije zaračuna prejete ugodnosti oz. popuste v sorazmernem deležu glede na čas trajanja naročniškega razmerja. Način zaračunavanja sorazmernega deleža obveznosti je opredeljen v obvestilu Izračun sorazmernega deleža obveznosti ob prekinitvi naročniškega razmerja z vezavo, ki je na voljo na spletnih straneh www.telekom.si in na prodajnih mestih Telekoma Slovenije.''

Naročniki, ki so v obdobju od 5. 3. 2015 koristili akcijsko ponudbo Popust ob sklenitvi naročniškega razmerja z vezavo naročniškega razmerja in/ali Akcijsko ponudbo vzpostavitve priključka in namestitve opreme, in ki se z navedenimi spremembami ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Navedeno ne vpliva in ne posega v zapadle/neplačane in pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika.

Dodatne informacije so na voljo na spletnih in prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni telefonski številki 080 8000 ali 041 700 700.