Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Obvestilo o ukinitvi, spremembi in preimenovanju storitev dodatnih zakupov količin prenosa podatkov

30. 4. 2017

Obveščamo vas, da bomo s 1. 6. 2017 ukinili, spremenili in preimenovali določene storitve dodatnih zakupov količin prenosa podatkov.

Pakete si lahko ogledate v dokumentu.

Naročniki paketov, ki se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave. Dodatne informacije so na voljo na www.telekom.si, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih telefonskih številkah 080 8000 ali 041 700 700.