Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o ukinitvi nekaterih mobilnih naročniških paketih

26. 4. 2017

Obveščamo vas, da bomo s 1. 6. 2017 ukinili naslednje mobilne naročniške pakete: Enostavni 100, Enostavni 100 plus, Enostavni 300, Enostavni 300 plus, Penzion 100, Penzion 300, Penzion 300 plus, Poslovni Enostavni 100, Poslovni Enostavni 100 plus, Poslovni Enostavni 300, Poslovni Enostavni 300 plus in EnotniD 200. Obstoječim naročnikom navedenih mobilnih naročniških paketov storitev bomo v obdobju od 1. 5. 2017 do vključno 31. 5. 2017 omogočili brezplačen prehod na ostale veljavne mobilne naročniške pakete, ki so objavljeni na naši spletni strani.
V kolikor naročniki ne bodo sami spremenili paketa do navedenega dne, pa bomo s 1. 6. 2017 njihov naročniški paket samodejno spremenili na sledeči način:

1. Naročnikom paketov Enostavni 100, Enostavni 100 plus, Penzion 100, Penzion 300 z Drugo številko, Penzion 300 plus z Drugo številko, Poslovni Enostavni 100, Poslovni Enostavni 100 plus, in EnotniD 200 se paket spremeni v paket Enostavni A.

2. Naročnikom paketov Enostavni 300, Enostavni 300 plus, Penzion 300, Penzion 300 plus, Poslovni Enostavni 300 in Poslovni Enostavni 300 plus se paket spremeni v paket Enostavni B. Naročniki navedenih mobilnih naročniških paketov, ki se ne strinjajo s predlagano spremembo, imajo do 31.5.2017 pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika (tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave).

Ob tem imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbrati:

1. da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa

2. da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino. Dodatne informacije so na voljo na www.telekom.si, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni telefonski številki 080 8000 ali 041 700 700. Telekom Slovenije d.d.