Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o spremembi Programa zvestobe Telekoma Slovenije

13. 2. 2015

Obveščamo vas, da bomo z dnem 13. 3. 2015 spremenili dokument Program zvestobe Telekoma Slovenije, ki je dostopen na spletnem mestu http://www.telekom.si/pomoc-in-podpora/dokumenti/splosni-in-posebni-pogoji in na prodajnih mestih Telekoma Slovenije.

Program zvestobe Telekoma Slovenije je dopolnjen v točkah 2.9, 6.6 in 8.2.

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjate, imate do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika.

Dodatne informacije, vključno s prodajnimi ponudbami paketov storitev Mobitel, so na voljo na spletnih in prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni telefonski številki 080 8000 ali 041 700 700.

Program zvestobe Telekoma Slovenije, veljavnost od 13. 3. 2015