Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o spremembi pridobivanja in koriščenja točk Programa zvestobe Telekoma Slovenije – prehodno obdobje, ki velja od 1. 1. do 31. 3. 2020

26. 11. 2019

S 1. 1. 2020 prične za člane Programa zvestobe Telekoma Slovenije veljati prehodno obdobje koriščenja in zbiranja točk zvestobe, saj bomo s 1. 4. 2020 obstoječi Program zvestobe nadgradili.

Do 31. 3. 2020 lahko obstoječi člani Programa zvestobe Telekoma Slovenije točke, pridobljene v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, koristijo na enak način kot doslej, in sicer skladno z veljavnimi določili Sistema točkovanja in navodili za koriščenje točk.

V prehodnem obdobju, to je od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020, člani točke pridobivajo na spremenjen način.

Pridobivanje točk
Število točk
Točke za včlanitev v Program zvestobe
200 točk za prvo včlanitev v Program zvestobe
Točke za plačani mesečni račun za mobilne in fiksne storitve (za naročnike fiksnih in mobilnih storitev Telekoma Slovenije)
1 točka za 1 € plačila
Točke za opravljene polnitve računa Mobi (za uporabnike Mobi)
1 točka za 1 € polnitve
Točke za prehod na e-račun
100 točk za prejemanje računov v e-obliki
Točke za zavarovanje
100 točk za sklenitev zavarovanja mobilne naprave
Točke za aktivacijo Programa zvestobe v Mojem Telekomu
200 točk za prvo aktivacijo
Enkratno dodeljene točke
število točk, kot je določeno za posamezno akcijo (ob enkratnih akcijah ali ob izrednem dodeljevanju)

Točke se praviloma dodeljujejo 5. v mesecu. Načini dodeljevanja točk v prehodnem obdobju so natančneje opredeljeni v dokumentu Obvestilo o spremembi pridobivanja in koriščenja točk Programa zvestobe Telekoma Slovenije – prehodno obdobje. Te točke bodo člani lahko koristili od 1. 4. 2020 dalje.

Člani, ki se z napovedanimi spremembami v Programu zvestobe Telekoma Slovenije ne strinjajo, lahko članstvo v njem kadarkoli prekinejo s pisnim zahtevkom, ki ga pošljejo na naslov Telekom Slovenije, d.d., Naročniška razmerja, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov info@telekom.si. Ob izstopu iz Programa zvestobe se vse neporabljene točke izbrišejo.

Dodatne informacije so na voljo na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni številki 080 8000.