Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o spremembi Posebnih pogojev za širokopasovne storitve SiOL in za dostop do storitev

13. 11. 2014

Obveščamo vas, da bomo z dnem 15. 12. 2014 spremenili Posebne pogoje za širokopasovne storitve SiOL in za dostop do storitev (v nadaljevanju PP), ki so dostopni na spletni strani http://www.telekom.si in v Telekomovih centrih.

PP so objavljeni na spletni strani: http://www.telekom.si/pomoc-in-podpora

Naročniki bodo o spremembi obveščeni tudi na računih, ki jih bodo prejeli v decembru.

Naročniki, ki se s spremembami PP ne strinjate, imate do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Prav tako imajo naročniki možnost izbire, da pred potekom obdobja vezave vrnejo terminalsko opremo, ki so jo kupili po akcijski ceni in zahtevajo vrnitev kupnine, operater pa jim zaračuna uporabnino za čas uporabe, ali pa obdržijo terminalsko opremo in plačajo sorazmeren del celotne vrednosti prejete terminalske opreme. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika.

Dodatne informacije so na voljo na www.telekom.si, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni telefonski številki 080 8000 ali 041 700 700

Posebni pogoji za širokopasovne storitve SiOL in dostop do storitev Veljavnost: od 15. 12. 2014