Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o spremembi Pogojev za uporabo storitve M:vrata

20. 1. 2015

Obveščamo vas, da bomo z dnem 20. 2. 2015 spremenili Pogoje za uporabo storitve M:vrata , ki so dostopni na spletnem mestu http://www.telekom.si in v Telekomovih centrih.

Pogoji za uporabo storitve M:vrata so dopolnjeni z novima točkama 4.5 Izvajanje storitev zbiranja denarnih sredstev na M:Vratih in 8.17 Navodila za izvajanje storitev zbiranja denarnih sredstev na M:Vratih. V spremenjenih pogojih so ukinjene določbe o storitvi aplikacijska trgovina M:market. Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjate, imate do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika.