Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o spremembi mesečne naročnine nekaterih mobilnih naročniških paketov

30. 10. 2015

Obveščamo vas, da bomo s 1. 12. 2015 spremenili mesečne naročnine nekaterih mobilnih naročniških paketov. Naročnikom teh paketov v obdobju od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015 omogočamo 50-odstotni popust na menjavo paketa.

Večini paketov se spremeni cena za 1 EUR (z DDV), za 2 EUR (z DDV) pa se spremeni cena za Drugo številko (Druga številka na Neomejenem C/Poslovnem Neomejenem C, Druga številka – družina na Neomejenem D in Druga številka – Modri na paketu Modri). Cena se ne spremeni za: Džabest Na polno (ostaja cena 22,95 EUR), Druga številka v povezavi s paketi Penzion (7 EUR), Enotni paket (3,93 EUR), Enostavni 1000 (17,95 EUR), SIM 2 Brezskrbni (10 EUR) in Gluhi plus (18,95 EUR).

Če se naročniki s spremenjenimi pogoji ne strinjajo, lahko do 30. 11. 2015 odstopijo od naročniške pogodbe in sicer brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, vendar navedeno ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na pogodbeno dogovorjene obveznosti, ki so jih naročniki kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni izpolniti (npr. naročniki so kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave).

Ob tem imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbrati:

  • da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa
  • da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Dodatne informacije so na voljo na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni telefonski številki 080 8000 ali 041 700 700.

Cenik Mobilni paketi od 1. 12. 2015