Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o spremembi cen

1. 8. 2016

Obveščamo vas, da bomo s 1. septembrom 2016 spremenili cene nekaterih storitev in starejših paketov. Cene paketov, ki so trenutno v prodaji, ostajajo nespremenjene.

S 1. septembrom 2016 se bo za 0,95 EUR povišala cena podrejenega naročniškega razmerja Druga številka, za 1,5 EUR pa se bodo povišale cene starejših fiksnih in konvergenčnih rezidenčnih širokopasovnih paketov (paketov, ki niso več v prodaji, oziroma naročnine nanje od 21. 3. 2016 ni več možno skleniti), kar velja tako za omrežje Telekoma Slovenije kot omrežja OŠO. Sprememba cen velja za naslednje pakete:

FIKSNI SOLO paketi

Internet SiOL, SiOL TV brez interneta, OŠO KAJTNA Internet SiOL, SiOL Telefonija Osnovni, OŠO Vahta Internet SiOL, ADSL 2.048 / 384 kbit/s za fizicne osebe, Internet SiOL EMX do 1M/256k, OŠO Tritel Internet SiOL, EMX dostop 256 / 128 kbits EMX, Internet SiOL Osnovni, OŠO FMC Internet SiOL, OŠO GVO SiOL TV Standard, TopSolo Osnovni, ADSL 4.096 / 512 kbit/s za pravne osebe, OŠO ASD Internet SiOL, SiOL TV Standard, OŠO Kostak Internet SiOL, ADSL 1000 P PERFTECH, SiOL Telefonija Neomejeni, OŠO Internet SiOL, ADSL 2000 P PERFTECH, OŠO GVO Internet SiOL, ADSL 1.024 / 256 kbit/s za fizicne osebe, EMX dostop 1.024 / 256 Kbits EMX, ADSL 1.024 / 256 kbit/s za pravne osebe, OŠO Valtel Internet SiOL, SiOL TV, OŠO Iskra Sistemi WiMAX Internet SiOL.

FIKSNI DUO paketi

Internet SiOL in Telefonija SiOL, OŠO Valtel Internet SiOL in Telefonija SiOL, DUO FON TV Neomejeni, TopDuo, OŠO FMC Internet SiOL in Telefonija SiOL, OŠO Kostak Internet SiOL in Telefonija SiOL z Neom, Internet SiOL in SiOL TV, OŠO Internet SiOL in Telefonija SiOL, OŠO KAJTNA Internet SiOL in SiOL telefonija, TopDuo TV in telefonija, OŠO Kostak Internet SiOL in Telefonija SiOL, OŠO Tritel Internet SiOL in Telefonija SiOL z Neom, Internet SiOL in Telefonija SiOL Neom., OŠO Tritel Internet SiOL in SiOL TV, OŠO SiOL TV Standard in Telefonija SiOL, SiOL TV Standard+Telefonija SiOL, OŠO Valtel SiOL TV Standard in Telefonija SiOL, OŠO FMC Internet SiOL in Telefonija SiOL z Neom, SiOL TV in IP telefonija, OŠO Valtel Internet SiOL in SiOL TV, OŠO Vahta SiOL TV Standard in Telefonija SiOL, OŠO GVO Internet SiOL in Telefonija SiOL, OŠO GVO SiOL TV Standard in Telefonija SiOL, OŠO ASD Internet SiOL in Telefonija SiOL, SiOL TV Standard+Telefonija SiOL Neomejena, OŠO Iskra Sistemi WiMAX Internet SiOL in Telefonija SiOL, Internet SiOL in Telefonijo SiOL Neom.EMX do 1M/256K, OŠO TopDuo, OŠO Kostak Internet SiOL in SiOL TV, OŠO FMC SiOL TV Standard in Telefonija SiOL, DUO FON TV Osnovni, OŠO Tritel SiOL TV Standard in Telefonija SiOL,Paket DUO, OŠO Vahta Internet SiOL in Telefonija SiOL, OŠO Kostak SiOL TV Standard in Telefonija SiOL, OŠO Valtel SiOL TV Standard in SiOL tel. Neom, OŠO Tritel Internet SiOL in Telefonija SiOL, OŠO FMC Internet SiOL in SiOL TV, OŠO Internet SiOL in SiOL TV, Internet SiOL in Telefonija SiOL EMX do 1M/256K, OŠO GVO Internet SiOL in Telefonija SiOL z Neom, OŠO GVO Internet SiOL in SiOL TV, OŠO Vahta Internet SiOL in SiOL TV.

FIKSNI TRIO paketi

TopTrio Osnovni, OŠO Vahta TopTrio Mini HBO, OŠO Vahta TopTrio HBO, TRIO Osnovni, OŠO Tritel TopTrio Osnovni, OŠO Valtel TopTrio, TopTrio, OŠO Valtel TRIO Osnovni , OŠO TopTrio A+, TopTrio Plus, OŠO Vahta TopTrio, OŠO Tritel TopTrio HBO, TopTrio Mini HBO, OŠO FMC TopTrio Osnovni, OŠO FMC TopTrio, TopTrio Mega HD, OŠO Valtel TopTrio Osnovni, OŠO Kostak TRIO Neomejeni, TopTrio Penzion, OŠO Vahta TopTrio Plus, Paket TRIO, TopTrio BAR WiFi, OŠO TopTrio Mega HD, OŠO Valtel TRIO Neomejeni, TopTrio HBO, OŠO TopTrio Mini HBO, OŠO Tritel TRIO Neomejeni, OŠO GVO TopTrio Osnovni, OŠO Kostak TopTrio Plus, OŠO KAJTNA TopTrio Mini HBO, TRIO Neomejeni, OŠO FMC TRIO Osnovni ,OŠO ASD TopTrio Mega HD, OŠO GVO TRIO Osnovni, OŠO Kostak TopTrio Mini HBO, TopTrio BAR WiFi OŠO Kostak, TopTrio Kino, OŠO TopTrio Kino, TopTrio BAR WiFi OŠO Valtel, OŠO GVO TopTrio Mini HBO, OŠO Tritel TopTrio, OŠO TopTrio, TopTrio optika, OŠO Valtel TopTrio Mini HBO, OŠO FMC TRIO Neomejeni, TopTrio Cinestar, OŠO Valtel TopTrio Plus, OŠO TopTrio HBO, OŠO TopTrio Penzion, OŠO FMC TopTrio Plus, TopTrio BAR WiFi OŠO FMC, OŠO GVO TopTrio Mega HD, OŠO GVO TRIO Neomejeni, OŠO ASD TopTrio Plus, OŠO Vahta TopTrio Osnovni, OŠO FMC TopTrio Mini HBO, OŠO KAJTNA TopTrio, TopTrio A+, TopTrio BAR WiFi OŠO Vahta, OŠO ASD TopTrio Mini HBO, OŠO GVO TopTrio Plus, OŠO Kostak TopTrio, OŠO KAJTNA TopTrio Mega HD, OŠO TopTrio Osnovni, OŠO Kostak TopTrio Mega HD, OŠO Valtel TopTrio HBO, OŠO GVO TopTrio, OŠO GVO TopTrio HBO, TopTrio BAR WiFi OŠO Tritel, OŠO Tritel TopTrio Mini HBO, TopTrio BAR WiFi OŠO GVO, OŠO KAJTNA TopTrio Plus, OŠO Tritel TRIO Osnovni, OŠO Vahta TRIO Osnovni, OŠO TopTrio BAR WiFi, OŠO Kostak TRIO Osnovni, Družinski paket A brez TV, OŠO ASD TopTrio, OŠO TopTrio Plus, OŠO FMC TopTrio Mega HD, Paket TRIO (RZ), OŠO Tritel TopTrio Plus, OŠO ASD TopTrio Osnovni, OŠO Vahta TRIO Neomejeni, OŠO Tritel TopTrio Mega HD, OŠO KAJTNA TopTrio Osnovni, OŠO Kostak TopTrio HBO, OŠO Vahta TopTrio Mega HD, OŠO Valtel TopTrio Mega HD, TopTrio BAR WiFi OŠO Kajtna, OŠO Kostak TopTrio Osnovni, OŠO TopTrio Cinestar, TopTrio D

Konvergenčni paketi

Modri (sklenjen pred 21.3.2016), Družinski paket A, Družinski paket C, Modri (OŠO sklenjen pred 21.3.2016), Družinski paket B.

S 1. septembrom 2016 se bodo spremenile cene klicev iz fiksnega omrežja Telekoma Slovenije v vsa druga slovenska fiksna omrežja. Po spremembi bodo naročniki fiksne telefonije Telekoma Slovenije plačevali enotno ceno za minuto klica v vsa druga slovenska fiksna omrežja. Klici znotraj VoIP telefonije v omrežju Telekoma Slovenije ostajajo še naprej brezplačni.

Nove cene klicev v druga slovenska fiksna omrežja so prikazane v spodnji tabeli.

Naziv storitveEnotaCena brez davka v EURCena z davkom v EUR
6.4.Cene klicev v druga fiksna omrežja
OPOMBA:Obračunska enota je 1 časovni interval. Trajanje obračunskega intervala je 1 minuta. Zaračunava se vsak začeti časovni interval.
6.4.1.Klici v fiksno omrežje T-2minuta0,04090,0498
6.4.2.Klici v fiksno omrežje Detel Globalminuta0,04090,0498
6.4.3.Klici v fiksno omrežje Softnetminuta0,04090,0498
6.4.4.Klici v fiksno omrežje Mega Mminuta0,04090,0498
6.4.5.Klici v fiksno omrežje Si.mobilminuta0,04090,0498
6.4.6.Klici v fiksno omrežje Eurotelminuta0,04090,0498
6.4.7.Klici v fiksno omrežje Telemachminuta0,04090,0498
6.4.8.Klici v fiksno omrežje Alstarminuta0,04090,0498

Naročniki navedenih storitev Telekoma Slovenije, ki se s spremembami ne strinjajo, imajo do 31. 8. 2016 pravico odstopiti od naročniške pogodbe, v kolikor pogodba vsebuje omenjene storitve, brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika (tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave).

Ob tem imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbrati:

1. da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa

2. da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Dodatne informacije so na voljo na www.telekom.si, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih telefonskih številkah 080 8000 ali 041 700 700.