Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Zaradi spremenjene in razširjene ponudbe vsebin v programski shemi SiOL se bodo s 1. 2. 2014 spremenile cene storitev, ki vključujejo SiOL TV. Pri paketih TopTrio, samostojna kabelska TV, dodatek za kabelsko TV ter samostojna TV brez internetnega dostopa se s tem dnem mesečna naročnina zviša za 1 EUR z DDV. Pri ostalih paketih, ki vključujejo SiOL TV (SiOL Internet in SiOL TV, SiOL TV in SiOL telefonija, SiOL TV Standard+Telefonija SiOL, SiOL TV Standard, Trio Osnovni in Trio Neomejeni, DUO FON TV Osnovni, SiOL TV, Družinski paket A, Družinski paket B, Družinski paket C), pa se mesečna naročnina zviša za 1,3 EUR z DDV.

Naročniki zgoraj naštetih storitev, ki vključujejo SiOL TV, katerih pogoji in ceniki se s 2.1 2014 spremenijo, ki s spremembami ne soglašajo, lahko do vključno 31. 1. 2014 odstopijo od naročniške pogodbe, in sicer s pisno izjavo, ki jo pošljejo na naslov Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana ali oddajo v Telekomovih centrih. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnika ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnika. Naročniki, ki so na račun vezave za daljše časovno obdobje kupili opremo po subvencionirani ceni ali koristili katero drugo ugodnost (popust, subvencioniran nakup izdelka, SiOL BON), lahko do 31.1.2014 prekinejo naročniško razmerje in poravnajo pogodbene obveznosti za nakup subvencionirane opreme ali od naročniške pogodbe odstopijo ne da bi jim bili zaračunani stroški predčasne prekinitve naročniškega razmerja, pod pogojem, da hkrati odstopijo od aneksa k pogodbi za nakup opreme po subvencionirani ceni. Podrobni pogoji, ceniki, možnosti in način odstopa od aneksa k pogodbi so naročnikom na voljo v Telekomovih centrih. Odstop od aneksa k pogodbi za nakup opreme po subvencionirani ceni, kot tudi prekinitev naročniškega razmerja, lahko uredijo izključno v Telekomovih centrih.