Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o spremembi cen klicev iz fiksnega omrežja Telekoma Slovenije, storitev SiOL in storitev Mobitel

31. 10. 2014

Obveščamo vas, da bomo 1. 12. 2014 spremenili nekatere vsebine storitev in cene:

a) fiksne storitve:

cene klicev iz fiksnega omrežja Telekoma Slovenije v vsa slovenska omrežja in v mednarodnem prometu

b) storitve Mobitel:

cene klicev iz Slovenije v tujino za vse uporabnike storitev Mobitel
pri nekaterih naročniških paketih storitev Mobitel se spremenijo mesečna naročnina, cene pogovorov v vsa slovenska omrežja in mednarodna omrežja, cene sporočil SMS/MMS in cene GPRS prenosa podatkov
cena opcije Deezer se spremeni na 6,95 €
znižanje vključenih količin storitev pri opcijah EU in Balkan 3 dni na 500 enot storitev in 50 MB prenosa podatkov, pri opcijah EU in Balkan 7 dni pa na 1000 enot storitev in 100 MB prenosa podatkov
za poslano SMS sporočilo iz Slovenije na številko tujega operaterja se spremeni cena iz 0,10 € na 0,11 €

c) storitve SiOL:

paket Top Trio Osnovni posodabljamo, tako da v programsko shemo paketa dodajamo filmski program Cinestar, zaradi velikega povpraševanja pa bosta odslej uporabnikom tega paketa na voljo tudi storitvi Ogled nazaj in TViN. V skladu s posodobitvijo se spremeni mesečna naročnina na xDSL tehnologiji na 36,95 €, na FTTH tehnologiji pa na 40,95 € v programski opciji Eksplozivni se na programu Brazer TV doda storitev Ogled nazaj, cena opcije Eksplozivni pa se spremeni na 5,95€

Vse navedene cene vključujejo DDV.

Naročniki, na katere se spremembe nanašajo, in ki se s predlaganimi spremembami ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Prav tako imajo naročniki možnost izbire, da pred potekom obdobja vezave vrnejo terminalsko opremo, ki so jo kupili po akcijski ceni in zahtevajo vrnitev kupnine, operater pa jim zaračuna uporabnino za čas uporabe, ali pa obdržijo terminalsko opremo in plačajo sorazmeren del celotne vrednosti prejete terminalske opreme in plačajo sorazmeren del celotne vrednosti prejete terminalske opreme. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika.

Dodatne informacije so na voljo na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni telefonski številki 080 8000 ali 041 700 700.

Cenik fiksne govorne telefonije 1. 12. 2014 [PDF, 179 kB]

Cenik storitev Mobitel 1. 12. 2014 [PDF, 340 kB]