Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo o spremembi cen

29. 1. 2014

Sporočamo vam, da bomo s 1. 3. 2014 zaradi večje preglednosti in lažje primerjave med različnimi naročniškimi paketi poenotili cene pogovorov in sporočil SMS/MMS. Tako bodo pri nekaterih paketih spremenjene cene klicev v domača in tuja omrežja ter videotelefonije iz Slovenije v tujino.

Hkrati bodo poenotene cene mobilnih storitev v mednarodnem prometu, spremenjene bodo cene spremembe naročniškega razmerja, uporabniki pa ne bodo mogli več uveljavljati popusta na pogovore in Družinski bonus.

Uporabniki, ki se s predlagano spremembo ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika.

Spremenjene cene posameznih storitev so podrobneje na voljo na www.telekom.si, v Telekomovih centrih ali na brezplačni številki 080 8000.

Priloge:

Govorni paketi

Gostovanje in prometni cenik

Splošne storitve